ป้ายกำกับ: Etiquette

เรียนรู้มารยาทยุคใหม่ 16 ข้อ

มารยาทไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกยากและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเคารพทั้งตนเองและผู้อื่น แต่ดูเหมือนว่ามีคนจำนวนไม่มากที่รู้เรื่อ…

Siam Scope Magazine