Salman Khan ชี้ใกล้หมดยุคเรียนหนังสือครึ่งชีวิตเพื่อจบไปตกงาน เอกชนจะผลิตนักศึกษาป้อนเข้าตลาดกันเอง

Salman Khan ชี้ใกล้หมดยุคเรียนหนังสือครึ่งชีวิตเพื่อจบไปตกงาน เอกชนจะผลิตนักศึกษษป้อนเข้าตลาดกันเอง

Salman Khan นักธุรกิจด้านการศึกษาชื่อดัง และเป็นผู้พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มแรกๆของโลก ผู้ก่อตั้ง Khan Academy โรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชนรายใหญ๋อย่าง Microsoft และ Google ได้พยากรณ์รูปแบบการศึกษาที่จะเปลี่ยนไปในปี คศ. 2026 ผ่านทางเว็บไซด์ Quora ได้อย่างน่าสนใจ

Khan เขียนมุมมองผ่าน Quora ว่า

การศึกษา อดีตถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย  ยังคงเป็นการบังคับเรียนวิชาจำนวนมาก และเกิดระบบคัดเกรดและแบ่งแยกนักศึกษาที่เรียนไม่ดี (อันเกิดจากความไม่ถนัดโดยธรรมชาติของปัจเจกบุคคล) อาจจะเสียโอกาสในการศึกษาระดับต่อไปจวบจนกระทบไปยังเส้นทางอาชีพหลังเรียนจบ

แต่วันนี้เป็นต้นไป เทคโนโลยีมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบการศึกษาในอนาคตให้มีความ personalize มากขึ้น

3 แนวโน้มการศึกษาที่ Salman Khun พยากรณ์ไว้

1) การศึกษา ในอนาคตมีแนวโน้มจะยกให้ “ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง”

Khan เล่าว่าระบบการศึกษาในระบบปัจจุบันยังยึดตามกฎเมื่อ 200 ปีก่อน คือ สถาบันเป็นตัวตั้ง บังคับเรียนวิชาจำนวนมาก ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาความถนัดให้ถึงที่สุด เพราะต้องไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ได้ถนัดจากการบังคับเรียน

แต่เพราะเทคโนโลยีก่อเกิดแพลทฟอร์มการศึกษาทางเลือกมากมาย ทำให้คนสามารถมุ่งไปเรียนสิ่งที่อยากเรียน อยากรู้ และอยากเป็นได้ทันทีแล้วเอาให้สุดในจุดที่ยืน ยกตัวอย่าง ที่กูเกิ้ลประกาศหลักสูตร Google IT Support Professional Certificate ที่ชูจุดเด่น ผู้เรียนไม่ต้องมีพิ้นฐานใดๆ ก็เรียนได้ ออกใบรับรอง สมัครงานได้ เป็นต้น

2) องค์กรเอกชนในภาคธุรกิจจะออกวุฒิเองได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้แทนใบปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม

Khan บอกว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิม เน้นปริมาณ ได้แก่ เรียนเยอะๆ เรียนหลายๆแขนง และเน้นจำนวนชั่วโมงเรียนเยอะๆไม่ได้เป็นผลดี  และเป็นเหตุผลที่บริษัทเอกชนหลายๆแห่งในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงไทย) ต้องให้ผู้สมัครงานทำแบบทดสอบวัดผลของบริษัทอีกครั้งก่อนพิจารณาเข้าทำงาน เพราะวุฒิจากการศึกษาแบบดั้งเดิมไม่ตอบโจทย์นายจ้างงานในทางปฎิบัติ (แค่เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน)

Khan พยากรณ์ว่าในอีก 10 ปี บริษัทเอกชนที่ได้รับการนับถือระดับสากล (อาทิ Google, Microsoft เป็นต้น) จะกลายเป็นสถาบันการศึกษาเสียเอง พวกเขาจะสร้างหลักสูตร และออกใบวุฒิบัตร เป็นผู้ผลิตผู้เชี่ยวชาญป้อนบริษัทต่างๆ และวุฒิบัตร จากบริษัทเอกชนเหล่านั้นจะได้รับการยอมรับจากเอกชนด้วยกันมากกว่าจากสถาบันการศึกษาแบบดังเดิ้ม

3) ในอนาคต คนจะมีอิสระในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และพัฒนาเส้นทางอาชีพของตัวเอง

Khan กล่าว่า ผู้สำเร็จจากสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิมมีแนวโน้มตกงานเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง จากนี้ไปวุฒิการศึกษาอย่างเพียวไม่เพียงพอ แต่ประสบการณ์ทำงาน ประวัติผลงาน หรือ พอร์ตโฟลิโอในการทำงานจริงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า

ดังนั้น รูปแบบการศึกษาในอนาคตจะมีความยืดหยุ่นสูง โดยอาจไม่จเป็นต้องเรียน 4 ปีรวดแล้วค่อยไปหางานทำภายหลัง แต่จะสามารถ personalize การเรียนและการทำงานคู่กันไป อาทิ เรียนวิชาเฉพาะทางที่สนใจและถนัดผ่านหลักสูตรเข้ม 12 เดือน ได้ใบรับรองไปสมัครทำงานเก็บประสบการณ์ และทะยอยเรียนวิชาในระดับต่อไป

การทำเช่นนี้จะทำให้ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และประวัติผลงาน หรือ เรียกรวมๆว่า career path ของบุคคลเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

Salman Khan คือใคร

Salman Khan เป็นนักศึกษาอัจฉริยะ ผู้แตกฉานหลากหลายศาสตร์ที่มีสอนในสถาบันการศึกษาและเขานำมันมาสอนต่อแบบเร่งรัดในเว็บไซด์ชื่อ Khan Academy  และที่สำคัญเขาสอนฟรี แต่หลังจากที่สอนฟรีไปเป็นปีๆ โดยไม่มีรายได้ เขาก็เริ่มจะไปต่อไม่ไหว แต่เพราะสิ่งที่เขาทำมันดีมากจนปล่อยให้ตายไปไม่ได้ ผู้ที่ติดตามเขาจึงเริ่มบริจาคเงินเพื่อให้แฟลตฟอร์มของเขาสามารถดำเนินการต่อไปได้

ผู้สนับสนุนกลุ่มแรกๆ คือ Bill Gates แห่ง Microsoft บริจาคเงินคิดเป็นเงินไทยประมาณ 50 ล้านบาท และตลอดเวลา 7 ปีที่ผ่านมา Bill Gates สนับสนุนเงินให้เขาแล้วมากกว่า 300 ล้านบาท นอกจากนั้น Google ก็ยังเข้ามาร่วมสนับสนุนเงินและให้ใช้ระบบ Google Cloud ในการเข้าโฮสต์เว็บไซด์และข้อมูลต่างๆ

ปัจจุบัน Khan เติบโตกลายเป็นเจ้าของธุรกิจการศึกษาสมัยใหม่เต็มตัว และเปิดโรงเรียน Off-line ของตัวเองชื่อ Khan Lab School

เครดิต: Quora.com/ ceoblog.co

5,140 total views, 3 views today

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!