Pensmith STEM International

Pensmith STEM International

Pensmith STEM International มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้เด็กมีทักษะในการวิเคราะห์ที่ไม่ใช่เพียงแค่ทักษะด้านการสังคมของเท่านั้น แต่รวมไปถึงทักษะ STEM ที่ย่อมาจาก Science (วิทยาศารตร์) Technology (เทคโนโลยีสมัยใหม่) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematic (คณิตศาสตร์) อีกด้วย อีกทั้งทางโรงเรียนยังมีความมุ่งมั่นจะเตรียมพร้อมเด็กให้พร้อมออกไปสู่โลกภายนอกที่มีการพัฒนาไปอีกขั้นโดยมีการนำความทันสมัยและเทคโนโลยีมาเพื่อตอบรับกับโลกในสมัยศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทำไมต้อง STEM และเหตุใดเราจึงให้ความสำคัญ

STEM เป็นตัวย่อสำหรับ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีฒ วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ และ STEM ยังเป็นอะไรที่มากไปกว่านั้น การเรียนรู้ทักษะ STEM นั้นเป็นวิธีการเรียนรู้ซึ่งรวมเอาวิชาการและทักษะในการเรียนรู้ประสบการณ์ของนักเรียนเข้าด้วยกัน จุดเน้นของ STWM คือ การแก้ปัญหาและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสำหรับเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 และ การเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ใกล้เข้ามานี้

Pensmith STEM International

ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21st

ทักษะในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นการหลอมรวมเอาทักษะหลักที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน, ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ไอซีที และการคลัง เราเชื่อมั่นว่าจะต้องพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา,ความคิดสร้างสรรค์, การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เนื่องด้วยความสามารถเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนที่ต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ เพื่อการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เราเชื่อว่าเราจะต้องปลูกฝังบุคลิกที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ความแข็งแกร่งภายใน, การปรับตัว, การเป็นผู้นำและการรับรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม อีกด้วย

หลักสูตร

Pensmith STEM International

เราเชื่อว่า การเตรียมความพร้อมแก่เด็กๆ ในสำหรับศตวรรษที่ 21 เราต้องมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) พร้อมกับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เราได้ปรับปรุงหลักสูตรที่น่าสนใจ และร่วมโครงการต้นกำเนิดสหสาขาวิชาชีพ เราใช้มาตรฐานและผลการเรียนรู้จากหลักสูตรอังกฤษเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้และการประเมินของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการค้นพบและสำรวจการเรียนรู้ในการพัฒนา และวิจัยแนวคิดและการแก้ไขปัญหาจริง

Pensmith STEM International

ติดต่อเพื่อขอรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • Pensmith STEM International
  • โทร: 085-155-8888, 02-376-1268 ( เบอร์ต่อ 211)
  • ไลน์ : @pensmithstem

เครดิต: pensmith.ac.th

 12,766 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine