โรงเรียนนานาชาติ เค ไอ เอส (KIS)

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติ KIS

โรงเรียนนานาชาติ เค ไอ เอส (KIS)

KIS international school เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 15 ปี เปิดสอนตามหลักสูตร International Baccalaureate (IB) นักเรียนอายุ 3-11 ปีจะเข้าเรียนในหลักสูตร Primary Years Programme (PYP) และเลื่อนไปเป็นหลักสูตร Middle Years ในอนาคต

หลักสูตร Primary Years Programme ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงด้วย สำหรับหลักสูตร Primary Years Programme ของ KIS international school นั้นเป็นการสอนแบบบูรณาการ นำวิชาหลักต่าง ๆ มาเชื่อมโยงรวมกัน ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

ตัวอย่างการเรียนการสอนแบบบูรณาการภายใต้ระบบ IB ของ KIS international school:

หน่วยการเรียนสำหรับนักเรียนเกรด 3 คือ หัวข้อ “ตลาดสินค้าจะยังเปิดกิจการได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตสินค้าและการแลกเปลี่ยนสินค้า” ครูจะให้นักเรียนตั้งคำถามเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้า และให้นักเรียนฝึกทักษะด้านไอทีด้วยการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดจากห้องสมุด จากนั้นฝึกทักษะด้านภาษาผ่านการเขียนสรุปความเกี่ยวกับตลาด และจะได้ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ผ่านการสร้างแผนที่ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตลาดด้วย

เด็ก ๆ จะได้ถ่ายทอดสิ่งที่ตนเรียนหรือรู้สึกจากเนื้อหาการเรียนผ่านการแสดง ดนตรี และ การวาดภาพ นอกจากนี้ยังมีทัศนศึกษาให้เด็ก ๆ ได้ไปตลาดจริง ๆ ด้วย

ในส่วนของกิจกรรมโรงเรียนยังมีหลักสูตร The KIS Friday Clubs ที่ให้เด็กๆทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยกัน เช่น การทำสวน ทำหนังสือพิมพ์ ศิลปะ ออกกำลังกาย เป็นต้น

โรงเรียนนานาชาติ เค ไอ เอส (KIS)

โรงเรียนนานาชาติ เค ไอ เอส (KIS)

ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนและหลักสูตรหลักสูตร

โทร: +66 (0) 2274-3444

อีเมล: info@kis.ac.th

KIS International School (Head Office), 999/123-124 Kesinee Ville, Pracha-Utit Road, Huay-Kwang Bangkok 10310, Thailand

ที่มา: www.kis.ac.th

 17,948 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine