Kids’ Academy International School โรงเรียนของนักคิดและผู้นำในอนาคต

Kids’ Academy International School THE SCHOOL OF IMAGINATION

Kids’ Academy International School โรงเรียนของนักคิดและผู้นำในอนาคต
 กว่าจะมาเป็น Kids’ Academy International School ในวันนี้

Kids’ Academy International School เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2003 (ปัจจุบันดำเนินการสอนมาแล้ว 14 ปี) ภายใต้แนวคิดที่ว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพจะสามารถเป็นได้มากกว่าสถานที่ให้ความรู้ โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานอังกฤษ เน้นสร้างพื้นฐานในวัยเด็กให้กว้างไกลและสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กแสดงศักยภาพได้รอบด้านและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เราเชื่อมั่นว่านี่คือปัจจัยสำคัญที่สะท้อนความคิดและความมั่นใจตามแนวคิดของโรงเรียนที่ว่า “The Foundation for Leaders of Tomorrow” ที่เชื่อว่าความเป็นผู้นำไม่ว่าด้านใดก็ตาม จะซ่อนยู่ในตัวเด็กแต่ละคนเสมอ นอกจากนี้นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ส่วนใหญ่ ยังสามารถเข้าเรียนต่อโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศได้ อย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับความเอาใจใส่และการพัฒนาเรื่องการดูแลเด็ก ๆ พร้อมพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่เสมอมา ปัจจุบันได้ทำการเปิดโรงเรียนแห่งที่ 2 ขึ้นภายใต้ชื่อ Kids’ Academy Sensory ตั้งอยู่ ณ เอกมัย ซ.2 ในซอยเดียวกันกับโรงเรียนแห่งแรกคือ Kids’ Academy Discovery

Kids’ Academy International School โรงเรียนของนักคิดและผู้นำในอนาคต

Kids’ Academy International School โรงเรียนของนักคิดและผู้นำในอนาคต

Kids’ Academy International School โรงเรียนของนักคิดและผู้นำในอนาคต

และเพื่อต่อยอดจากพื้นฐานที่วางไว้จากโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ในปีนี้โรงเรียนแห่งที่สามก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน ภายใต้ชื่อ Kids’ Academy Imagination ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษา เพราะต้องการวางรากฐานก้าวที่สำคัญของเด็กในวัยประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนทักษะความเป็นผู้นำ ภายใต้คอนเซ็ปต์  “Building the leaders and thinkers of tomorrow”
เปิดกว้างด้านความคิด ปราศจากความจำเจ

Kids’ Academy International School โรงเรียนของนักคิดและผู้นำในอนาคต

Kids’ Academy International School โรงเรียนของนักคิดและผู้นำในอนาคต
Kids’ Academy Imagination ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่แห่งการสำรวจและจินตนาการ มากกว่าที่จะเป็นโรงเรียน ดังนั้น นักเรียนทุกคนจะรู้สึกสนุกที่ได้มาโรงเรียนที่เปิดกว้างด้านความคิดโดยปราศจากความจำเจเดิม ๆ จุดเด่นเฉพาะตัวที่เห็นได้ อย่างชัดเจนคือเรื่องของการออกแบบโรงเรียน ที่มีความล้ำหน้าด้านนวัตกรรมเเละดูไม่เหมือนโรงเรียน นอกจากนี้ยังมี เครื่องมือเสริมการเรียนรู้ที่พร้อมให้เด็ก ๆ สำรวจและคิดค้นอย่างรอบด้าน อาทิเช่น Science Center Art Center และ Performance Center ที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้และขยายจินตนาการให้เด็ก ๆ กล้าแสดงออกทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ศิลปะ และด้านดนตรี นอกจากนี้ที่ตั้งของโรงเรียนยังอำนวยความสะดวกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการ รับ-ส่ง จอดรถ ไปจนถึงหากิจกรรมทำในระหว่างที่รอรับเด็ก ๆ อีกด้วย เพราะตั้งอยู่ด้านหลังห้างสรรพสินค้า Paradise Park

สอนให้กล้าคิด กล้าแสดงออกเพื่อพัฒนาสู่สิ่งใหม่

Kids’ Academy International School โรงเรียนของนักคิดและผู้นำในอนาคต

Kids’ Academy International School โรงเรียนของนักคิดและผู้นำในอนาคต

Kids’ Academy Imagination เป็นโรงเรียนนานาชาติที่สอนโดยใช้หลักสูตรการสอนตามมาตรฐาน British National Curriculum โดยสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนควบคู่กันไป ดังนั้นเด็ก ๆ จะเรียนรู้เพื่อใช้ทั้งสองภาษาในการสื่อสาร ได้อย่างมั่นใจในอนาคต อีกทั้งแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้ภาษา และที่สำคัญไปกว่านั้นคือเด็ก ๆ จะกล้าที่จะคิดค้น ริเริ่ม และแสดงความคิดได้อย่างเต็มความสามารถ

ทั้งหมดนี้คือทางเลือกที่เด็ก ๆ จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นมากกว่าความรู้ในการเดินทางมาโรงเรียน เนื่องจากเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและจุดเด่นที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละความต่างนั้นมักทำให้ผู้ใหญ่หลาย ๆ คนคาดไม่ถึง หากพวกเขาได้ดึงทักษะของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่เเละเต็มศักยภาพ และนั่นคือก้าวแรกของการเริ่มต้นที่ดีที่สุด ที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้โลกให้สนุกและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปพร้อมกัน นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมาเรียนที่ Kids’ Academy International School อย่างมีความสุขแล้ว นี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนานักคิดที่มีความมั่นใจ  เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้นำในเวทีโลก ที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

Kids’ Academy Imagination
เบอร์โทรศัพท์ 02-714-3636 (English)
อีเมล์ info@kidsacsdemy.ac.th
www.kidsacademy.ac.th

เครดิต: kidsacademy.ac.th/ akluke.com

 10,227 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine