ลักษณะนิสัยของคนที่มีสุขภาพจิตดี

บ่อยครั้งเราจะเคยได้ยินว่าลักษณะนิสัย เป็นตัวบ่งชี้ว่าคนๆนั้นเป็นคนมีสุขภาพทางจิตใจเป็นอย่างไร, หรือว่าคนๆนั้นยังขาดการพัฒนาทางด้านใดบ้าง.

วิธีปฏิบัติง่าย  5 วิธีมีดังนี้  :

  1. เปิดเผย  พยายามที่จะไม่สรุปตัดสินคนอื่นๆตามความรู้สึกของตนเอง โดยดูจากการดำรงชีวิตของเขาที่ไม่เหมือนของตน คนอื่นที่ไม่ชอบกิน ไม่ชอบการแต่งตัว หรือความเป็นอยู่โดยรวมของคนอื่นๆมาเปรียบเทียบกับตน.
    ลักษณะสุขภาพจิตใจและนิสัยที่ดีต้องมีคุณสมบัติเป็นคนเปิดเผย และ หวังดีกับทุกๆอย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่หรือเก่า  รวมไปถึงประสบการณ์ใหม่ๆ, มีความคิดใหม่, การปล่อยวางเรื่องที่ข้องหมองใจในวันเก่าๆ.  การเปิดใจยังสร้างความแข็งแรงให้กับความคิดของเราอีกด้วย อีกอย่างคือการชอบพูดคุยถึงเรื่องสร้างสรร, ลักษณะนิสัยเพื่อให้สุขภาพจิตใจตนเองที่ดี ที่เป็นหัวใจก็คือการเปิดใจให้เป็นนี้ เพราะมันจะนำไปสู่การมองโลกในมุมใหม่ และเปิดใจกับสิ่งใดก็ตามใหม่ๆในชีวิตของคุณ.

Sources : Buzzle

 4,284 ,  8 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine