5 ปัญหาไฟเอนจิ้นโชว์ยอดฮิตที่พบได้บ่อยที่สุดในปี 2020 ที่ผ่านมา

5 ปัญหาไฟเอนจิ้นโชว์ยอดฮิตที่พบได้บ่อยที่สุดในปี 2020 ที่ผ่านมา

     เว็บไซต์ CarMD เผยสถิติปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดเมื่อไฟเตือนรูปเครื่องยนต์โชว์บนหน้าปัดในปี 2020 ที่ผ่านมา พร้อมระบุว่าปัญหาเหล่านี้อาจกระทบต่อค่าการปล่อยมลพิษและอัตราสิ้นเปลืองที่เพิ่มขึ้นได้

     รายงาน Vehicle Health Index 2021 ของเว็บไซต์ CarMD ได้ทำการสำรวจปัญหาเกี่ยวกับไฟเตือนรูปเครื่องยนต์ (ไฟเอนจิ้น) จากเจ้าของรถในสหรัฐอเมริกาตลอดปี 2020 ที่ผ่านมา พร้อมเผยสถิติปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดจากไฟเอนจิ้นโชว์ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 5 อันดับ ประกอบด้วย

  1. เปลี่ยน Catalytic Converter ที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตกำหนด ค่าใช่จ่ายเฉลี่ย 1,383 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 46,000 บาท
  2. เปลี่ยนเซนเซอร์ออกซิเจน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 243 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,000 บาท
  3. เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิดและหัวเทียน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 389 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 13,000 บาท
  4. เปลี่ยนเซนเซอร์วัดปริมาณการไหลของอากาศ (Mass Air Flow Sensor) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 336 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 11,000 บาท
  5. เปลี่ยนฝาถังน้ำมัน หรือขยับให้แน่น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 25 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 800 บาท

     นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวยังแนะนำให้เจ้าของรถที่พบปัญหาเหล่านี้ รีบนำรถเข้ารับการแก้ไขโดยเร็ว เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ท่ามกลางสภาวะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศอีกด้วย

engine_light_01

     อย่างไรก็ดี CarMD ระบุว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซ่อมบำรุงรถยนต์ช่วงปี 2020 ที่ผ่านมา พบว่าลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ​ 378.77 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 12,500 บาท ขณะที่ค่าแรงเฉลี่ยลดลงถึงประมาณ​ 2.8% อันเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ, การแข่งขันกันเองของอู่ซ่อมรถ รวมถึงการที่เจ้าของรถหันมาบำรุงรักษาด้วยตัวเอง

     รู้แบบนี้แล้วใครที่พบปัญหาไฟเอนจิ้นโชว์ก็ไม่ควรละเลยนำรถเข้าอู่หรือศูนย์บริการอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับ

 9,950 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine