39 ข้อจำกัดสำหรับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่คุณควรรู้! 

39 ข้อจำกัดสำหรับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่คุณควรรู้! 

39 ข้อจำกัดสำหรับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่คุณควรรู้! 

ธุรกิจต้องห้ามสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีทั้งหมด 39 รายการ หากคุณกำลังดำเนินการ หรือทำกิจการภายใต้ใด ๆ ตามรายการเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับใบอนุญาตทำงานไทย

1. “การทำงานของแรงงาน ยกเว้นการทำงานของแรงงานในเรือประมง (ภายใต้หมวดหมู่ถัดไปด้านล่าง)
2. การทำกระดาษข้าวด้วยมือ
3. การทำเกษตรเลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ การประมงหรือยกเว้นการทำงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะการกำกับดูแลฟาร์มหรือที่ทำงานของแรงงานในเรือประมงประมงทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
4. กำกับดูแลการตรวจสอบหรือให้บริการในบัญชี ยกเว้นการตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว
5. ก่ออิฐไม้หรืองานก่อสร้างอื่น ๆ
6. แกะสลักไม้
7. การขับขี่ยานยนต์หรือยานพาหนะที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เชิงกลยกเว้นเครื่องบินขับเครื่องบินระหว่างประเทศ
8. เข้าร่วมร้านค้า
9. การประมูล
10. การตัดหรือขัดเครื่องประดับ
11. ช่างทำผมหรือธุรกิจความงาม
12. การทอผ้าหรือการทำเสื่อหรือผลิตภัณฑ์จากกกหวาย, ป่าน, ฟางหรือเยื่อไผ่
13. การทำเครื่องเขิน
14. ทำเครื่องดนตรีไทย
15. การทำเครื่องถม
16. ช่างทองช่างเงินหรือโลหะผสมทองและทองแดงทำงาน smith
17. โรงทำหิน
18. การทอผ้าด้วยมือ
19. การทำตุ๊กตาไทย
20. การทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม
21. การทำถ้วยชาม
22. การทำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้วยมือ
23. การสร้างพระพุทธรูป
24. การทำมีด 
25. ทำกระดาษหรือผ้าร่ม
26. การทำรองเท้า
27. การทำหมวก
28. เป็นนายหน้าหรือหน่วยงานการยกเว้นในการค้าระหว่างประเทศ
29. วิศวกรรมโยธาระดับมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและคำนวณ systemization การวิเคราะห์การวางแผนการทดสอบการควบคุมงานก่อสร้างหรือบริการให้คำปรึกษาโดยไม่รวมการทำงานที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ
30. งานสถาปัตยกรรมระดับมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, การวาดภาพการทำประมาณค่าใช้จ่ายทิศทางการก่อสร้างหรือการบริการให้คำปรึกษา
31. การตัดเย็บเสื้อผ้า
32. การทำเครื่องดินเผา
33. การผลิตบุหรี่ด้วยมือ
34. กิจการการท่องเที่ยว หรือ การทำทัวร์
35. การเร่ขายสินค้า
36. การเรียงพิมพ์ด้วยมือ
37. การทำผ้าไหมด้วยมือ
38. งานธุรการหรือเลขานุการ
39. ให้บริการทางกฎหมายหรือการมีส่วนร่วมในการทำงานตามกฎหมาย (ยกเว้นงานอนุญาโตตุลาการและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันของกรณีที่ระดับอนุญาโตตุลาการให้กฎหมายว่าด้วยข้อพิพาทภายใต้การพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการไม่ได้เป็นกฎหมายไทย).”

เครดิต: konradlegal.com

 6,108 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine