10 ทักษะจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนา สำหรับตลาดแรงงานยุคดิจิทัล ปี 2020

การทำงานสำคัญต่ออนาคต ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก เราจึงต้องยิ่งพัฒนาทักษะเพื่อให้ตามทัน ไม่โดนลดงานลดเงิน

โดยบทความนี้เหมาะสำหรับวัยเรียน และวัยทำงานที่กำลังมีไฟ เพราะจะได้เร่งพัฒนาฝึกษะตัวเองเพื่อจะได้มีบทบาทสำคัญต่อตลาดแรงงานในปี 2020 ที่จะถึงนี้จากการอ้างอิงของ The Future of Jobs จัดทำขึ้นโดย World Economic Forum เผย 10 ทักษะที่ตลาดงานทั่วโลกต้องการ ในปี 2020 ครอบคลุมกับทุกสายงาน ทุกระดับการทำงาน

1) ทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

4) การบริหารจัดการบุคคล (People Management)

5) การทำงานร่วมกัน (Coordinating with Others)

6) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

7) ทักษะการประเมิน และตัดสินใจ (Judgment and Decision Making)

8) ใจรักในงานบริการ (Service Orientation)

9) การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

10) ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility)

เพียงแค่เอาดีด้านการเรียนอย่างเดียวคงไม่พอจริงๆ สำหรับโลกแห่งการทำงาน ทักษะทางสังคม การต่อรอง หรือแม้กระทั่งความยืดหยุ่นล้วนมีผลกับการทำงานทั้งสิ้น ฉะนั้น ในขณะที่ยังมีเวลามาพัฒนาให้ตัวเองแกร่งยิ่งขึ้นเถอะ

 เครดิต: Businessinsider.com

6,271 total views, 3 views today

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!