โรงเรียนอาร์บิส รัศมีนานาชาติ RBIS

คุณพ่อคุณแม่หลายๆ บ้านที่อยู่ในช่วงกำลังมองหาโรงเรียนให้ลูกๆ เชื่อว่าหลายๆ บ้านกำลังสับสนอยู่ว่าจะเลือกโรงเรียนแบบไหน โรงเรียนอะไร การเรียนการสอนแนวไหนให้ลูกดี วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ไปเยี่ยมชม “โรงเรียนอาร์บิส รัศมีนานาชาติ” ค่ะ

โรงเรียนอาร์บิส รัศมีนานาชาติเป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรประเทศอังกฤษตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นโยบายของโรงเรียนคือ การให้การศึกษานักเรียนในมาตรฐานที่สูง โรงเรียนได้เปิดสอนมากกว่า 43 ปี และได้รับการรับรองวิทยฐานะจากองค์กร CfBT ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาของโลก

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 เดือน ถึง 18 ปี โดยมีหลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษครบครัน ตั้งแต่ชั้นก่อนวัยเรียนจนถึงมัธยมปลาย เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย เสมือนหนึ่งได้ศึกษาในประเทศอังกฤษดัวยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและบุคลากรที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับประเทศอังกฤษ

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนคือ Aim Even Higher บุคลากรด้านการศึกษาของเรา รวมถึงครูผู้สอนทุกท่านล้วนมีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสมทั้งสิ้น จำนวนนักเรียนที่ไม่เกิน 25 คนต่อชั้นเรียนนั้นสามารถการันตีถึงการดูแลเอาใจใส่และคุณภาพด้านการเรียนการสอนอย่างดีจากครูชาวต่างประเทศ เราภาคภูมิใจกับผลการเรียนที่ดีมากและการเจริญเติบโตที่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะก้าวสู่โลกภายนอกอย่างน่าชื่นชม ในเรื่องของการสอนภาษาอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาอังกฤษนั้นมีด้วยกัน 3 ภาษาคือวิชาภาษาไทย (เป็นวิชาบังคับ) ภาษาจีน(เป็นวิชาบังคับ) ส่วนวิชาภาษาอื่นเป็นวิชาเลือก

การศึกษาที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราคือ การที่นักเรียนได้รับการอบรมและได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย ประเทศอังกฤษและประเทศต่างๆ ทั้งเรื่องความสำคัญของกาลเทศะ มารยาท ความมีคุณธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดี มีความสามารถ ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับความสำเร็จทิ่มาจากความพยายามของเด็กแต่ละคนเพราะทุกคนมีความสำคัญสำหรับเรา และเราดูแลนักเรียนอย่างใส่ใจทุกคน เราส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น รู้จักคิด รู้จักรับผิดชอบ นักเรียนอาร์บิสจะทราบดี โรงเรียนคาดหวังให้พวกเขามีความมุมานะเพื่อผลการเรียนที่ดี และอนาคตที่ดี เราจะสนับสนุนให้นักเรียนสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองในทุกเทอม

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นเป็นช่วงที่จะต้องก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและเข้าสู่ชีวิตวัยทำงานในอนาคต ฝ่ายแนะแนวจะเพิ่มความเข้มข้นและการวางแผนให้นักเรียน

การเยี่ยมชมโรงเรียน

ผู้ ปกครองที่สนใจเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน หรือโทรเข้ามานัดเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่เบอร์ 02- 644 5291 ต่อ 101

สถานที่ตั้ง :

48/2 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400

อีเมล์ :

rbis@rbis.ac.th

admissions@rbis.ac.th

โทรศัพท์ :

+66 (0) 26445291-2

เว็บไซต์ :

www.rbis.ac.th

เครดิต: rbis.ac.th/ rakluke.com

10,641 total views, 3 views today

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!