โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรพ ประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรพ ประเทศไทยโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรพ ประเทศไทย ให้บริการด้านการศึกษาคุณภาพสูงโดยยึดถือธรรมเนียม ความเชื่อ และหลักการของโรงเรียนบรูมโกรพ ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีประวัติมายาวนานกว่า 500 ปี  ด้วยความสำเร็จที่ผ่านมาในอดีต พวกเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด

บรอมส์โกรพมุ่งหมายที่จะใช้การศึกษาตาม “ระบบอังกกฤษ ” ในการพัฒนานักเรียน โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างเข้าถึง เสมือนนักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตนโดยเฉพาะ อีกทั้ง การประเมินพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนมิได้ใช้ข้อมูลพื้นฐานเหมือนโรงเรียนอื่นๆเท่านั้น แต่ยังประเมินโดยพิจารณาจากความสามารถในการเรียนรู้และทัศนคติของนักเรียนอีกด้วย

ด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ นักเรียนของบรอมส์โกรพจะได้สัมผัสกับข้อสอบระดับมาตรฐาน เช่น IGCSEs, AS และ A level examinations ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งถือเป็นการเปิดทางสู่มหาวิทยาลัยต่างๆในทุกประเทศทั่วโลกให้แก่น้องๆ

บรอมส์โกรพเป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CIS และได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบระบบนานาชาติเคมบริดจ์ นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสมาชิกของ International Schools Association of Thailand (ISAT), Boarding Schools Association (BSA), the Council of International Schools (CIS), the International Award for Young Learners และThe Federation of British International Schools in Asia (FOBISIA) และยังเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยอีกด้วย

โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรพเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่อายุ 9- 18 ปี และโรงเรียนมิได้เป็นเพียงสถานที่ซึ่งนักเรียนใช้เวลาเพื่อการศึกษาระหว่างวันเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ซึ่งบ่มเพาะนักเรียนให้เติบใหญ่ เพื่อพร้อมสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในอนาคต

โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรพ ประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรพ ประเทศไทย

 5,035 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine