โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ

ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ซึ่งถือเป็นโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ แห่งแรกในระเทศไทย หลังจากนั้นได้ขยายโรงเรียนออกไปทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาเอกมัย สาขาประชาอุทิศ สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาเชียงใหม่ โดยโรงเรียนได้ดำเนินหลักสูตรการเรียนการสอนแบบอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

ที่ตั้ง

498/11 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) วังทองหลาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

รายละเอียด

http://www.bangkokpost.com/learning/International-school/1311/sisb-schools

ระดับ/อายุ:

เตรียมอนุบาล– อนุบาล (2 ถึง 6 ปี) ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 (7 ถึง 12 ปี)

มัธยมศึกษา: ปีการศึกษาที่ 8 – 11 (12 ถึง 16 ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย: ปีการศึกษาที่ 12 – 13 (16 ถึง 18 ปี)

การรับรองคุณภาพทางการศึกษา/ประกาศนียบัตร:

ได้รับการรับรอง ประเมิน และประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษานานาชาติในระดับสากล จาก สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (NEASC) สภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS) และ ONESQA คณะกรรมการทดสอบและประเมินผลสิงคโปร์ (SEAB) แต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบระดับประถมศึกษาระบบนานาชาติของสิงคโปร์  (iPSLE) ศูนย์ทดสอบนานาชาติของแคมบริดจ์ (CIE) สำหรับจัดสอบวัดความรู้ระดับมัธยมศึกษา IGCSE, AS และ A Levels รวมถึง ศูนย์ฮันบัน เพื่อสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีน (OCA) อีกทั้งยังได้รับรางวัลโครงการนานาชาติของดยุกต์แห่งเอดินเบิร์ก (Duke of Edinburgh) ISAT, EARCOS และ ISAA อีกด้วย

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพเป็นทั้งผู้จัดหาและผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ระดับคุณภาพในประเทศไทย โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพเริ่มก่อตั้งในปี 2001 และในปัจจุบันได้ขยายสาขาทั้งหมด 5 สาขาในประเทศไทย ซึ่งได้นำหลักสูตรของราชอาณาจักรและประเทศสิงคโปร์มาใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการสอนและการเรียนรู้ ชื่อของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ เกิดจากการตั้งชื่อให้แก่สาขาแรกที่กรุงเทพในปี 2001 ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มหลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ สาขาย่อยทั้ง 5 สาขามีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลโดยยึดมั่นในหลักการและระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้เกิดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าต่อเนื่องส่งผลให้ SISB ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดี

ด้วยหลักสูตรหลายภาษาที่หลากหลายและไม่เหมือนใคร โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้จัดให้มีสิ่งแวดล้อมและโอกาสในการเรียนรู้ที่ปลอดภัย เอาใจใส่แต่ท้าทายเพื่อช่วยส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตและผู้นำในอนาคต

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้สั่งสมชื่อเสียงด้วยการเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพในประเทศไทยและเติบโตเป็นองค์กรที่ทุ่มเทในการสร้างการศึกษาในระดับมาตรฐานโลก

หลักสูตรการศึกษา

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพประชาอุทิศเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการทดสอบและประเมินผลสิงคโปร์ (SEAB) ในปี 2006 ให้เป็นศูนย์ทดสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการทดสอบระดับประถมศึกษาระบบนานาชาติของสิงคโปร์  (iPSLE) โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพประชาอุทิศยังได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบนานาชาติของแคมบริดจ์ (CIE) เพื่อทดสอบ IGCSE, AS และ A Levelsโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพประชาอุทิศยังได้รับการรับรองโดยกระทรวงการศึกษาของประเทศจีนให้เป็นศูนย์ฮันบัน เพื่อสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีน (OCA) ให้แก่นักเรียนอีกด้วย

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับการรับรองคุณภาพทางการศึกษาโดย สภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS) และ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (NEASC) และได้รับการยกย่องในเรื่องการเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพระดับโลก โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพยังมีใบอนุญาต Independent Award Centre เพื่อการได้รับรางวัลโครงการนานาชาติของดยุกต์แห่งเอดินเบิร์กซึ่งเป็นโครงการรางวัลความสำเร็จของเยาวชนผู้นำของโลกอีกด้วย

– การทดสอบ Cambridge Checkpoint ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ผู้ตรวจข้อสอบของเคมบริดจ์เป็นผู้ให้คะแนน)

– การทดสอบระดับประถมศึกษาระบบนานาชาติของสิงคโปร์ (iPSLE) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

– การทดสอบCambridge IGCSE ระดับปีการศึกษาที่ 11 (มัธยมศึกษาตอนต้น)

– การทดสอบ Cambridge AS / A Levels – ระดับปีการศึกษาที่ 12 & 13 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (ประชาอุทิศ)

498 /11 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) วังทองหลาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

โทร : +66 (0)2 158 9191

อีเมลล์: info@sisb.ac.th

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ เชียงใหม่

10 ถนนหัสดิเสวี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

โทร : +66 (0)52 088 535 l +66 (0)90 892 3888 | +66 (0)90 893 2888

อีเมลล์: info.chiangmai@sisb.ac.th

 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพเอกมัย

154 ซอยเอกมัย14สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: +66 (0)2 714 4099

อีเมลล์: info.ekkamai@sisb.ac.th

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพสุวรรณภูมิ

4/5 หมู่ 5 ถนนหนามแดง-บางพลี บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร: +66 (0)2 710 2211

อีเมลล์: info.suvarnabhumi@sisb.ac.th

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี (เริ่มต้นปีการศึกษาเมื่อ 2017-2018)

33/4 ถนนราชมนตรี บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย(สำนักงานทำการก่อนกำหนดเปิด)

โทร: +66 (0)81 620 6113

เวปไซด์: http://www.sisb.ac.th

ที่มา: bangkokpost.com

 80,482 ,  5 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine