“แว่นถนอมสายตา” จำเป็นแค่ไหน สายตาปกติควรใส่หรือไม่

“แว่นถนอมสายตา” จำเป็นแค่ไหน สายตาปกติควรใส่หรือไม่

แบ่งปันเกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพทั้งโรคภัยไข้เจ็บ วิธีออกกำลังกาย เคล็ดลับลดน้ำหนัก เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อยู่กินของอร่อยไปได้อีกนาน ๆ

ถ้าไม่ได้สายตาสั้น ยาว หรือเอียง จำเป็นต้องใส่แว่นถนอมสายตาหรือไม่

แว่นถนอมสายตา คืออะไร

นพ.กรชัย แท่งทอง และ รศ. พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล แพทย์ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า แว่นถนอมสายตามีหลายประเภท ได้แก่

  • แว่นกรองแสงสีฟ้า

แสงสีฟ้าเป็นแสงสีหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งแสงอาทิตย์ และแสงจากอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่า แสงสีฟ้าตามธรรมชาติหรือจากหน้าจออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์เป็นอันตรายต่อดวงตา

  • แว่นลดแสงสะท้อน

ช่วยลดแสงจ้าจึงทำให้ผู้สวมแว่นมองเห็นรายละเอียดของภาพได้ชัดเจนขึ้น และช่วยลดแสงสะท้อนขณะขับรถยนต์ในเวลากลางคืน

  • แว่นกรองรังสีอัลตราไวโอเลต

มีการเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันแสง UV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางตาหลายโรค เช่น โรคกระจกตาอักเสบ โรคจอตาเสื่อม โรคต้อกระจก,โรคต้อลม และต้อเนื้อ

นอกจากข้างต้น ยังมีแว่นที่ป้องกันดวงตา เช่น

  • แว่นตาเชื่อมเหล็ก ใช้เพื่อป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตหรือเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา
  • แว่นกันกระแทกสำหรับนักกีฬา ทำจาก Polycarbonate หรือ Trivex ที่รองรับแรงกระแทกได้ดีเพื่อป้องกันอันตรายต่อดวงตา

“แว่นถนอมสายตา” จำเป็นแค่ไหน สายตาปกติควรใส่หรือไม่

หากเป็นแว่นถนอมสายตาประเภทที่ป้องกันอันตรายจากดวงตา และจำเป็นมากๆ คือ แว่นตาเชื่อมเหล็ก แว่นกันกระแทกสำหรับนักกีฬา

ส่วนแว่นลดแสงสะท้อน สามารถช่วยทัศนวิสัยในการขับรถดีขึ้น แต่หากไม่มีปัญหากับการมองเห็นขณะขับรถตอนกลางคืน ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใส่

สำหรับแว่นกรองรังสีอัลตราไวโอเล็ต จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆ เช่น ไปเที่ยวทะเล เดินกลางแจ้ง เป็นต้น จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับต้อต่างๆ ในดวงตาได้ ไม่ว่าจะสายตาปกติ สั้น ยาว หรืออายุเท่าไร ก็ควรสวมใส่แว่นตาชนิดนี้เมื่ออยู่ที่กลางแจ้งนานๆ

อย่างไรก็ตาม ที่สงสัยกันมากที่สุดน่าจะเป็นแว่นกรองแสงสีฟ้า ศ.พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต จักษุแพทย์ โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก ระบุว่า แม้จะมีรายงานว่า แสงสีฟ้าอาจทำลายเซลส์รับรู้การเห็น (green cone) นั้น ดวงตาเรามีกระบวนการป้องกันจอตาจากแสงสีฟ้าอยู่แล้ว อีกทั้งระยะหลังพบว่า แสงสีฟ้าไม่มีส่วนในการเกิดจอตาส่วนกลางเสื่อม ซี่งมีผลต่อสายตาผู้สูงอายุมาก

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า แว่นตัดแสงสีฟ้ายังไม่มีจำเป็นต้องใช้ในบุคคลทั่วไป อาจเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้หน้าจอนานๆ และผู้ที่มีปัญหาจอตาเสื่อมอยู่แล้ว

 9,651 ,  8 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine