เยียวยาประกันสังคม ม.40 นักร้อง-นักดนตรี ยื่นขอรับการรับรองจากสมาคมฯ ภายในวันนี้

เยียวยาประกันสังคม ม.40 นักร้อง-นักดนตรี ยื่นขอรับการรับรองจากสมาคมฯ ภายในวันนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เป็นนักร้อง-นักดนตรี มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท หากได้รับการรับรองจากสมาคมฯ ภายในวันนี้ (28 ม.ค. 65) เท่านั้น

กลุ่มนักร้อง นักดนตรี หรือคนที่มีอาชีพอิสระและทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกอะ ที่เพิ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบไปภายในวันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมานั้น จะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีฯ เพื่อที่จะมีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท

ซึ่งวันนี้ (28 ม.ค. 65) ถือเป็นวันสุดท้ายที่กลุ่มดังกล่าวจะต้องขอการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลและจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีสิทธิตามเงื่อนไขในลำดับถัดไป

source: sanook

 9,492 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine