เที่ยวไทยอย่างปลอดภัย แค่มองหาสัญลักษณ์ SHA

เที่ยวไทยอย่างปลอดภัย แค่มองหาสัญลักษณ์ SHA

ผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยนั้นซบเซามานานกว่าครึ่งปี เศรษฐกิจหยุดชะงัก ภาครัฐจึงพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด แน่นอนว่าต้องควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วย

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ร่วมกันกำหนด “มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่” ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่า “เที่ยวไทย ยังไงก็ปลอดภัย” โดยมาตรฐานนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างวิถีชีวิตใหม่ในด้านของการท่องเที่ยวในประเทศ เพราะถ้าแม้แต่คนในประเทศเองยังไม่กล้าออกไปเที่ยวเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย ก็ไม่มีทางที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้

Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จึงเป็นมาตรฐานการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเข้าใช้บริการของผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการ ได้แก่

1.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

2.โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม

3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

4.ยานพาหนะ

5.บริษัทนำเที่ยว

6.สุขภาพและความงาม

7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

AdvertisementReplay Ad

9.การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ

10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ

ซึ่งผู้ประกอบการที่ปรับปรุงมาตรฐานจนผ่านเกณฑ์ด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอุปกรณ์ทำความสะอาด และด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อแสดงว่าผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

มาตรการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

มาตรการสำคัญจะเน้นย้ำว่าผู้ประกอบการต้องมีคัดกรองและลงทะเบียนผู้รับบริการ มีการจัดการตามมาตรการควบคุมโรค ทั้งจัดระยะห่าง ระบบระบายอากาศ เตรียมที่ล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้น ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ เพิ่มรอบทำความสะอาด มีการจัดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี มีการสื่อสารในการแจ้งข้อปฏิบัติ ลดการสัมผัส/งดใช้ของร่วมกัน จัดอาหารเฉพาะบุคคล และหากพนักงาน/ผู้ให้บริการป่วย จะต้องหยุดงาน

ทางฝั่งผู้ใช้บริการอย่างเราก็ต้องให้ความร่วมมือในการด้วยเช่นกัน ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือทั้งก่อนและหลังใช้บริการ หลีกเลี่ยงการชำระเงินด้วยเงินสด และปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยจะมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และถ้าหากไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานนี้ได้ที่ SHA

ดังนั้น จากนี้ไปเราก็จะมั่นใจได้ว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ปลอดภัย หากมองเห็นตราสัญลักษณ์ SHA จากผู้ให้บริการ ไปเที่ยวกันเยอะ ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกัน

source : sanook

 10,326 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine