เทียบกันชัดๆ! งบ กทม. ปี 64 vs ปี 65 ถูกนำไปใช้จ่ายกับอะไรบ้าง

เทียบกันชัดๆ! งบ กทม. ปี 64 vs ปี 65 ถูกนำไปใช้จ่ายกับอะไรบ้าง

เทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 และปี 2565 ของกรุงเทพมหานคร ถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง?

อีกไม่กี่วัน ชาวกรุงเทพฯ ก็จะได้ใช้สิทธิในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พ.ค. 65 กันแล้ว ซึ่งการเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” นับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี หลังจากที่มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดไปเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 56 ซึ่งในครั้งนั้น ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย์ ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 และเป็นผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 16 ด้วย

กระทั่งช่วงปลายปี 2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ระงับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ว่าฯ กทม. พร้อมกับได้มีการแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ซึ่งเป็นรองผู้ว่าฯ กทม. ในช่วงนั้นขึ้นเป็นผู้ว่าฯ กทม. แทนนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันที่ 22 มี.ค. 2565

การเข้ามามีอำนาจในการบริหารราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นับว่ามีโครงการที่ใหญ่เทียบเท่ากระทรวงกันเลยทีเดียว เพราะมีงบประมาณปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

ข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษา รายงานถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวงเงินอยู่จำนวน 76,451,764,300 บาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำปี 75,500 ล้านบาท มีงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กทม. จำนวน 951 ล้านบาท อีกทั้งยังมีรายจ่ายประจำที่เป็นงบกลางจำนวน 14,207 ล้านบาท หากตรวจสอบลงลึกไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ในส่วนของสำนักงานต่างๆ ใน กทม. พบว่ามีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด 10 อันดับ ดังนี้

  1. สํานักการโยธา 7,840,715,900 บาท
  2. สํานักสิ่งแวดล้อม 7,758,923,110 บาท
  3. สํานักการระบายน้ำ 6,161,777,140 บาท
  4. สํานักการแพทย์ 4,040,418,000 บาท
  5. สำนักการคลัง 2,912,447,300 บาท
  6. สํานักการจราจรและขนส่ง 2,897,649,265 บาท
  7. สํานักอนามัย 2,421,991,000 บาท
  8. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 1,323,686,200 บาท
  9. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 941,270,450 บาท
  10. สํานักการศึกษา 900,444,000 บาท

ขณะที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่ามีวงเงินจำนวน 79,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,404 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากสุด คือ สำนักการระบายน้ำ 7,004 ล้านบาท, สำนักสิ่งแวดล้อม 6,845 ล้านบาท, สำนักการโยธา 6,455 ล้านบาท, สำนักการแพทย์ 4,439 ล้านบาท และสำนักการจราจรและขนส่ง 3,871 ล้านบาทตามลำดับ

source: sanook

 9,592 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine