เช็กสิทธิ์ล้างแอร์ฟรี หลังยอดลงทะเบียน www.egat.co.th ครบ 10,000 สิทธิ์แล้ว!

เช็กสิทธิ์ล้างแอร์ฟรี หลังยอดลงทะเบียน www.egat.co.th ครบ 10,000 สิทธิ์แล้ว!

สนับสนุนเนื้อหา

ล้างแอร์ฟรี คนแห่ลงทะเบียน www.egat.co.th ครบ 10,000 สิทธิ์แล้ว สามารถติดตามสถานะการล้างแอร์ฟรีได้ที่เดียวกัน

หลังจากที่ กฟผ. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล้างแอร์ฟรีทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ www.egat.co.th เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้ โดยจำกัดสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์เท่านั้น โดยเมื่อเวลา 13.50 น. มีจำนวนผู้ลงทะเบียนครบ 10,000 สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้ที่ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรีสำเร็จสามารถติดตามสถานะได้ที่ www.egat.co.th ซึ่งจะต้องกรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่ระบบต่อไป

checkk

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี มีดังนี้

  • จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ฟรี 1 เครื่อง
  • ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู
  • ต้องอัพโหลดใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์
  • เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วทางสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยจะจัดสรรร้านค้าสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีศักยภาพภายใต้มาตรฐาน SHOP NO.1 ดำเนินการล้างแอร์ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่อไป
  • สงวนสิทธิ์พนักงาน กฟผ. งดเข้าร่วมโครงการ

 9,531 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine