เช็กสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แต่ละข้อความแปลว่าอะไร

เช็กสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แต่ละข้อความแปลว่าอะไร

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บไซต์ เช็กสถานะการสมัครบัตรคนจน แต่ละข้อความที่ได้รับแปลว่าอะไร

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และหน่วยงานรับลงทะเบียน ในวันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65 โดยผู้ที่สมัครบัตรคนจน รอบใหม่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th โดยระบบจะแจ้งสถานะการลงทะเบียนให้ทราบซึ่งแต่ละข้อความที่จะได้รับแจ้งนั้นก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป Sanook Money ได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ที่นี่แล้ว

สถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซตประชาชน แบ่งได้ดังนี้

สถานะ : ยังไม่ลงทะเบียน

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เคยลงทะเบียน

สถาน: กำลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชน

สถานะ : ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย โดยผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางไปยื่นเอกสารลงทะเบียนยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้

สถานะ : ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย โดยข้อมูลผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องต้องทำการลงทะเบียนใหม่

สถานะ : กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสถานะบุคคล
  หมายเหตุ: จากสถานะนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้ ยกเว้นตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนจะต้องไปแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

สถานะ : การลงทะเบียนสมบูรณ์

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลถูกต้อง รอพิจารณาคุณสมบัติต่อไป

สถานะ : การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนยื่นเอกสารไว้เท่านั้น กรณีทำรายการผ่านเว็บไซต์ (สถานะโสด) สามารถไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

สถานะ : ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และผ่านคุณสมบัติของโครงการ รอยืนยันตัวตน (e-KYC) เพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

สถานะ : ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้

สถานะ : ยืนยันตัวตนสำเร็จ

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ

สถานะ : ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

 • คำอธิบายสถานะ : ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่สำเร็จ

 870 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine