เก็บเมล็ดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

โจน จันใด: เก็บเมล็ดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

วงจรชีวิตของพืชเริ่มต้นและจบลงด้วยเมล็ด และด้วยการเก็บรักษาเมล็ด เราสามารถทำให้สิ่งที่เคยเป็นเกิดขึ้นมาใหม่ได้ สามารถรักษาแหล่งอาหารของเราให้ปลอดภัย และทำให้อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทั้งพืชและมนุษย์มั่นคง

โจน จันใด กูรูการสร้างด้วยธรรมชาติของประเทศไทย ผู้ซึ่งมีคติประจำตัว “ชีวิตง่ายนิดเดียว” ได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้พันพรรณพื่อการพึ่งพาตนเอง ปี 2003 “พันพรรณ” หมายความว่า “พันธุ์ที่หลากหลาย” ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของพันธุ์ไม้ อาหารที่กินได้ตลอดปี ผลไม้ พืชผัก ดอกไม้ สมุนไพร รวมถึงคนและความคิดที่สามารถหาได้จากฟาร์ม

ด้วยความที่เป็นฟาร์มออแกร์นิคและศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานวิธีการเรียนรู้จากการทดลองและประสบการณ์ ศูนย์การเรียนรู้พันพรรณจึงมุ่งความสำคัญไปที่ความต้องการพื้นฐานสี่อย่างในชีวิตซึ่งหมายถึง ที่อยู่ อาหาร เสื้อผ้า และยารักษาโรค

ในการที่จะมีชีวิตอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น คนที่ศูนย์พันพรรณต้องผลิตอาหารของตนเอง เลี้ยงไก่เพื่อให้ได้ไข่และสร้างที่อยู่ด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคการสร้างบ้านด้วยธรรมชาติที่เรียนรู้มาจากโจน จุดประสงค์หลักของศูนย์พันพรรณคือการเก็บรักษาเมล็ด เพราะเมล็ดเหล่านั้นจะต้องเติบโตเป็นอาหารในสักวัน ถ้าหากไม่มีเมล็ด ก็ไม่มีอาหาร และถ้าผู้คนทานอาหารเพื่อสุขภาพ ก็จะไม่ต้องพึ่งพายาเพื่อรักษาโรค

การเก็บเมล็ดไม่เพียงเป็นการให้มีอาหารหล่อเลี้ยงได้ตลอดเวลาและเป็นการฝึกการพึ่งพาตนเอง แต่เป็นการรักษาสิ่งที่สืบทอดกันมาในเรื่องการทำสวนและความหลากหลายทางชีวภาพ การฝึกปฏิบัติที่เป็นทั้งประเพณีและการเกษตรเป็นเทคนิคที่โดดเด่นในการพัฒนาความหลากหลายของพืชให้เหมาะสมกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตของแต่ละสวน ศูนย์พันพรรณตามหาเมล็ดพันธุ์ที่ทั้งเฉพาะถิ่นและหายาก จากในประเทศไทยและทั่วโลก ทำการแพร่พันธุ์ในฟาร์มและแจกจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้แก่ชาวนาและผู้ปลูกที่สนใจ

การเยี่ยมเยือนศูนย์พันพรรณแค่หนึ่งวันหรือใช้เวลาทำกิจกรรมที่สวนแค่ไม่กี่สัปดาห์จะกลายเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์อย่างแน่นอน ผู้เยี่ยมเยือนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองและค้นพบว่าชีวิตก็ง่ายแค่นิดเดียว

เก็บเมล็ดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เก็บเมล็ดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เก็บเมล็ดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เก็บเมล็ดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ข้อมูลการติดต่อ:
ศูนย์การเรียนรู้พันพรรณพื่อการพึ่งพาตนเอง “พันพรรณ”
80/1 หมู่ 1, ต.บ้านเปา , อ. แม่แตง, จ. เชียงใหม่ 50150
โทร +668 1470 1461
www.punpunthailand.org
kritsadasabai@gmail.com

 10,765 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine