เกาหลีใต้ เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว เข้าเที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

เกาหลีใต้ เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว เข้าเที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

Peeranut P.

นักเขียนผู้ชื่นชอบในการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ และผจญภัย เดินทางออกไปหาสถานที่ใหม่ๆ เพื่อนำมาบอกเล่าผ่านตัวอักษรและรูปภาพ

เกาหลีใต้เตรียมแผนการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมประกาศฌปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 โดสให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว

ซึ่งนโยบายดังกล่าว จะเน้นหลักไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียนต่างชาติ และบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้ามาเพื่อเยี่ยมญาติ และทำธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าเกาหลีใต้ได้ทันทีไม่ต้องกักตัวหลังจากได้วัคซีนครบแล้ว 2 โดส

 8,116 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine