อัปเดต 135 วัน ฉีดวัคซีนโควิดสะสม 12.9 ล้านโดส เฉพาะวานนี้ 3.3 แสนโดส

อัปเดต 135 วัน ฉีดวัคซีนโควิดสะสม 12.9 ล้านโดส เฉพาะวานนี้ 3.3 แสนโดส

อัปเดตฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ 28 ก.พ.-12 ก.ค. 64 ยอดสะสม 12.9 ล้านโดส ขณะวานนี้ฉีดได้ 3.38 แสนโดส

วันที่ 13 ก.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ณ เวลา 18.00 น. วันที่ 12 ก.ค. เป็นดังนี้

วัคซีน โควิด-19

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนวันที่ 12 ก.ค. 2564 จำนวน 338,980 โดส

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 297,542 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 41,438 ราย

จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 12 ก.ค. 2564 (135 วัน) 12,908,193 โดส ในพื้นที่ 77 จังหวัด

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 9,598,949 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 3,309,244 ราย
อัปเดต 135 วัน ฉีดวัคซีนโควิดสะสม 12.9 ล้านโดส เฉพาะวานนี้ 3.3 แสนโดส
อัปเดต 135 วัน ฉีดวัคซีนโควิดสะสม 12.9 ล้านโดส เฉพาะวานนี้ 3.3 แสนโดส

source: thairath

 9,620 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine