อนาคตชาติไม่มืดมัว ฟินแลนด์ยื่นมือกู้วิกฤตการศึกษาไทย

อนาคตชาติไม่มืดมัว ฟินแลนด์ยื่นมือกู้วิกฤตการศึกษาไทย

อนาคตชาติไม่มืดมัว ฟินแลนด์ยื่นมือกู้วิกฤตการศึกษาไทย

เมื่อเดือน พ.ย.60 วิรังรอง ทัพพะรังสี ประธาน กลุ่มปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว วิรังรอง ทัพพะรังสี แสดงความยินดี หลังเอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์ ได้ทาบทามขอความร่วมมือด้านการศึกษาไทยกับฟินแลนด์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้ นักศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา กับกระทรวงศึกษาและมหาวิทยาลัยในฟินแลนด์ โดยฟินแลนด์ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

เอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์ได้ทาบทามขอความร่วมมือด้านการศึกษาไทยกับฟินแลนด์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้ นักศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา กับกระทรวงศึกษาและมหาวิทยาลัยในฟินแลนด์ โดยฟินแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก มีประสบการณ์ที่เป็นเลิศเรื่องการประเมินผล และโดดเด่นเรื่องการผลิตและอบรมครู

โรงเรียน และ/หรือมหาวิทยาลัยใด ที่สนใจแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาครู แลกเปลี่ยนและฝึกอบรมครู เรียนรู้เรื่องประเมินผลนักเรียนและการบริหารจัดการโรงเรียน และมีความพร้อม สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์และขอรายละเอียดไปที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ ได้ที่ Email: chancery@thaiembassy.fi ส่งตรงถึงเอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์

อนาคตชาติไม่มืดมัว ฟินแลนด์ยื่นมือกู้วิกฤตการศึกษาไทย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์ยังได้เจรจาขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาฟินแลนด์ เพื่อส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาไทยและกระทรวงศึกษาฟินแลนด์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในเขตต่างจังหวัด โดยกระทรวงศึกษาไทยกำลังยกร่าง MoU (บันทึกความเข้าใจ) ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาฟินแลนด์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์จะเดินทางกลับมาอภิปรายเรื่อง “ระบบการศึกษาฟินแลนด์ : การประยุกต์เข้ากับระบบการศึกษาไทย” ให้แก่ผู้บริหารเทศบาล อบจ และครูโรงเรียนเทศบาล เพื่อเด็กๆ และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทไทยเป็นการเร่งด่วน โดยจะเริ่มจากการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลทั่วประเทศ และหวังว่าจะยกระดับไปสู่ความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงเรียนไทยกับโรงเรียนฟินแลนด์ ตลอดจนมหาวิทยาลัยไทยและฟินแลนด์

เครดิต: naewna.com

 11,139 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine