ห่วงค่าฝุ่น PM2.5 แนะสวมหน้ากากป้องกัน

ห่วงค่าฝุ่น PM2.5 แนะสวมหน้ากากป้องกัน thaihealth

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในหลายพื้นที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จึงควรปรับการใช้ชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง เน้นสวมหน้ากากป้องกัน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า พบว่าขณะนี้สภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในบางช่วงเวลาและบางวัน จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เนื่องจากค่าฝุ่นละอองในแต่ละวันไม่เท่ากัน ควรปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน เน้นความปลอดภัยของตนเอง โดยติดตามได้ที่แอพพลิเคชั่น Air4Thai (แอร์ ฟอร์ ไทย) ของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หรือเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5”

หากอยู่ในพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง ควรหลีกเลี่ยงหรือลดกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่าฝุ่นสูง ควรสวมหน้ากาก N95 และไม่ควรอยู่เป็นเวลานาน สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้

นอกจากนี้ควรลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นในบ้าน เช่น กวาดขยะ เผาขยะ จุดธูป ควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ดูแลทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่น โดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดแทนการกวาด ป้องกันการฟุ้งกระจาย และขอความร่วมมือประชาชนลดการเผาป่า เผาไร่นา ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการเกิดฝุ่นควันได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนควรหมั่นสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้น หากมีโรคประจำตัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ลดการทำกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือ วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอาการ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 10,450 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine