สัมภาษณ์พิเศษ คุณอนุสรี ทับสุวรรณ

หากจะกล่าวถึงหญิงเก่งและแกร่งทางการเมืองสักคน คงต้องมีชื่อของนางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ อยู่ในใจของใครหลายๆ คน ครั้งนี้ Siam Scope ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับท่านในหลายๆแง่มุมที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอนุสรี ทับสุวรรณ

ก้าวแรกสู่เวทีการเมือง

ด้วยความสนใจทางการเมืองเป็นทุนเดิม คุณอนุสรี ทับสุวรรณ ได้เลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  และด้วยความมุ่งมั่นในการเรียน เธอจึงจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม จากนั้นเธอได้เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านนโยบายการพัฒนา จากมหาวิทยาลัย United States International University-Europe ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อจบการศึกษาเธอได้เข้ารับราชการ ณ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลากว่า 17 ปี อีกทั้งยังเป็นกงศุล ณ สถานกงศุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง     ช่วงปี 2547 – 2551 ทางการเมืองของเธอได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2553 รับตำแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร และสมัยที่ 2 ในปี 2555

งานการบ้านกับงานการเมือง

เธอเล่าว่า งานการเมืองคืองานที่เธอใฝ่ฝัน ด้วยความที่มีคุณพ่อเป็นนายตำรวจติดตามและมีความสนิทสนมกับอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ทุกครั้งที่คุณพ่อไปทำงาน เธอมักจะมีโอกาสได้ติดตามไปด้วยเสมอ เธอมีโอกาสได้รับฟังแนวคิดจากนักการเมืองในสมัยนั้นหลายท่าน ทำให้ทราบว่าหลายเรื่องกว่าที่จะเป็นนโยบายมีที่มาที่ไปอย่างไร และสิ่งที่จะทำให้เกิดง่ายที่สุดในการพัฒนาประเทศ คือการเข้าไปเป็นนักการเมือง และต้องเป็นนักการเมืองที่ดี

ทุกวันนี้ แม้ภาระทางการเมืองจะรัดตัว แต่คุณอนุสรีก็สามารถแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมต่างๆ ของเธอได้อย่างลงตัว เธอทำทุกอย่างในชีวิตแบบเต็ม 100 อย่างเช่น ตื่นตี 4 ครึ่ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านยุทธศาสตร์ การคิดงาน วิเคราะห์ปัญหาทางสังคม ช่วงเย็นเธอก็นัดทานอาหารกับเพื่อน หรือกลุ่มสังคมต่างๆ และอ่านหนังสือช่วงดึกๆก่อนนอนเพื่อเติมอาหารสมองให้ตัวเอง ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เธอใช้เวลากับน้องสาว (เนื่องจากคุณพ่อ คุณแม่เสียชีวิตแล้ว) โดยไปทานข้าว ทำบุญ ซื้อของกัน เธอสรุปให้ฟังง่ายๆว่า เทคนิคการบริหารจัดการเวลาของเธอคือ ให้ใจกับงาน ใส่ใจกับสังคม ทุ่มหัวใจกับครอบครัว

ความรับผิดชอบทางการเมือง

            แต่เดิม คุณอนุสรีรับผิดชอบดูแลงานด้านการบริหารข่าวสารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  หรือ I.O. ในการชี้แจ้งการทำงานของกระทรวงให้ประชาชนได้รับทราบ ต่อมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งรู้จักกับคุณพ่อของคุณอนุสรีย์มานาน จึงได้ชักชวนให้คุณอนุสรีเข้ามาทำงานกับท่าน ปัจจุบันคุณอนุสรีได้เข้าดำรงค์ตำแหน่ง เลขาธิการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยประจำการอยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นอกจากนี้ คุณอนุสรียังทำงานเป็นโฆษกประจำ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยรับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ สร้างสรรค์แนวทางส่งเสริมงานนโยบายของท่านรัฐมนตรีฯ ว่าจะมียุทธศาสตร์อย่างไรให้เกิดการขยายผลอีกด้วย

ทิศทางของแรงงานของชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี

            เนื่องจากภารกิจในด้านแรงงาน จะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานเป็นหลัก   ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จะมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนา       การจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม และการสังคมสงเคราะห์ รวมถึงให้การคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ และให้บริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นหลัก

ทิศทางของการเมืองที่มีต่อตลาดแรงงานในอนาคต

เธอให้เหตุผลกว้างๆว่า การเมืองไทยกำลังไปสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านในหลายงาน รัฐธรรมนูฉบับใหม่ที่กำลังจะออกมา  ตลอดจนการเลือกตั้งที่จะมีมา เชื่อว่ามีเพื่อขจัดปัญหาทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้น ให้หมดไป หรือลดน้อยที่สุด ต้องมีความโปร่งใส ธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ ภาพลักษณ์การเมือง หรือนักการเมืองจึงต้องมีคุณลักษณะที่เป็นที่น่าเชื่อถือ น่าศรัทธา  ไม่ใช่มองด้วยความสงสัยเ คลือบแคลง ไม่ไว้ใจ  และคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่การเมือง จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม  ไม่ใช่ลักษณะขอผู้มีเงินผู้มีอิทธิผลต่อไป ส่วนการส่งผลทางบวก ต่อคนรุ่นใหม่และเยาวชนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ถ้านักการเมืองและข้าราชการในระบบการเมืองใหม่ จะคัดกรองคนเข้ามาทำงานให้ประชาชนมากขึ้น คนรุ่นใหม่และเยาวชนก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความเป็นธรรมมากขึ้น

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอนุสรี ทับสุวรรณ

การเข้ามารับงานใหม่ที่ใหม่กับเจ้านายใหม่ด้วยการดูแลรับผิดชอบต่อการพัฒนาคนในมิติที่กว้างและลึกขึ้น

เธอบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราต้องปรับตัวกับผู้บังคับบัญชาใหม่ ต้องเรียนรู้สไตล์การทำงานของแต่ละท่าน เช่น เคยเป็นเลขานุการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดร.สุริทร์ พิศสุวรรณ     ท่านเป็นคนฉลาด อารมณ์ดี มีปรัชญาในการสอน เหมือนครู มีเมตตา หัวสมัยใหม่

ท่านรัฐมนตรี อดุลย์  แสงสิงแก้ว ท่านเป็นคนขยันทำงานเช้า มีหลักเกณฑ์ เข้มงวด มีเมตตา และเป็นครู เป็นทั้งนายทั้งพี่ และครู เมื่อทำงานที่กระทรวงนี้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคน ไม่ถือว่าต่างจากงานที่กระทรวงการต่างประเทศ สมัยเป็นกงศุล ที่ต้องดูแลคนไทยในฮ่องกง มาทำงานเป็นเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร งานหลักก็คือดูแลคนในกรุงเทพมหานครให้มีความสุข พอมาทำงานที่กระทรวงนี้ ก็ถือว่ากว้างมากขึ้นเพราะเป็น  ระดับรัฐบาล ระดับประเทศ

วิธีการที่ดีและได้ผลในการจัดการกับปัญหาการเมืองในออฟฟิศ

            เธอแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดคือ พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น ทำงานในกรอบงานของตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อปัญหา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี แค่อย่าไปเข้าแก็งค์มีกลุ่มก๊วนใดๆกับใคร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาก็พอแล้ว

 นอกเหนือจากความรับผิดชอบในการทำงาน คุณอนุสรีสามารถจัดสรรเวลาสำหรับงานอดิเรกที่เธอสนใจได้เสมอ เธอจะชอบฟังเพลงและอ่านหนังสือ เป็นการเติมวิตามินให้สมอง เพราะต้องเป็นแก้วน้ำที่ไม่เต็ม       พร้อมรับความรู้ แนวคิดใหม่ๆ ปรับตัวให้ทันกับสังคมตลอดเวลาและที่สำคัญ ไม่เชย คุยกับทุกคน ทุกวัยได้

ที่มา: Siamscope

 17,474 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine