สวนนกชัยนาทคลายล็อก เปิดให้เข้าฟรีตลอดเดือน

สวนนกชัยนาทคลายล็อก เปิดให้เข้าฟรีตลอดเดือน

นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ออกหนังสือประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเรื่อง เปิดให้บริการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท หลังจากออกประกาศปิดสวนนกชัยนาท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 นั้น ต่อมาจังหวัดชัยนนาทได้มีประกาศเรื่องการผ่อนคลายใช้บางมาตรการทำให้สามารถเปิดให้บริการได้ในบางส่วน

นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเผยว่าทาง อบจ.ชัยนาท ได้ประกาศเปิดสวนนกชัยนาทตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในส่วนของสวนน้ำอวกาศที่อยู่ภายในสวนนกนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทยังไม่เปิดให้ใช้บริการ และในส่วนของค่าธรรมเนียมสวนนกชัยนาทจะยกเว้นค่าธรรมเนียมระหว่างวันที่ 10 จนถึง 30 มิถุนายน 2563

อีกทั้งสวนนกชัยนาทในช่วงที่ปิดชั่วคราวนั้นยังได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเกิดความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนสวนกชัยนาทอีกด้วย

 10,931 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine