สมุทรสาคร พบติดโควิด-19 อีก 548 ราย คนไทย 15 ต่างด้าว 533 ราย

สมุทรสาคร ยังพุ่งต่อเนื่อง พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อีก 548 ราย เป็นคนไทย 15 คน ต่างด้าว 533 ราย ยอดสะสมทั้งจังหวัด 14,241 ราย ทั้งนี้ในวันนี้ถือว่ายอดติดเชื้อลดลงกว่าทุกวัน

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.64 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยยอดล่าสุดเมื่อเวลา 24.00 น.วันที่ 4 ก.พ.64 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 548 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 522 ราย เป็นคนไทยจำนวน 3 ราย แรงงานต่างด้าว 519 ราย ที่เหลือ เป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล 26 ราย เป็นคนไทย 12 ราย แรงงานต่างด้าว 14 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 14,241 ราย

ขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 704 ราย แรงงานต่างด้าว 402 ราย และเฝ้าสังเกตอาการอีก 5,649 ราย และในส่วนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 1,369 ราย และต่างด้าว 425 ราย ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถให้กลับบ้านได้รวม 5,687 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และ คนต่างด้าวรวม 5,505 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงเดิมจำนวน 5 ราย.

source: thairath

 6,676 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine