วิธีลงทะเบียนรับ “กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์” ฉลองครบวันสถาปนาธนาคารแค่ 5 ขั้นตอนเท่านั้น

วิธีลงทะเบียนรับ "กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์" ฉลองครบวันสถาปนาธนาคารแค่ 5 ขั้นตอนเท่านั้น

ธนาคารออมสิน เปิดวิธีลงทะเบียน “รับกระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์” ฉลองครบรอบวันสถาปนาธนาคาร แค่ 5 ขั้นตอนเท่านั้น

วันนี้ (28 มี.ค. 65) ธนาคารออมสินเปิดให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนรับกระปุกชิงช้าสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 1 เม.ย. 65 โดยธนาคารออมสินจะเปิดให้ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเพื่อรับกระปุกชิงช้าสวรรค์ สำหรับวิธีรับกระปุกชิงช้าสวรรค์จากธนาคารออมสิน จะต้องลงทะเบียนจองสิทธิเพื่อรับเงินฝากเพื่อรับกระปุกดังกล่าว

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28-31 มี.ค. 65 โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง

 1. ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th
 2. ลงทะเบียนผ่าน Line Official GSB Society

782863

5 ขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน เพื่อรับกระปุกออมสินในวันออมสินปี 2565

 1. เลือกลงทะเบียน
 2. อ่านเงื่อนไข เลือกยืนยันตามข้อตกลง
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
  • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • ชื่อ
  • สกุล
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 4. เลือกวันที่ และสาขาที่ต้องการฝากเงิน
  • กรอกวันที่
  • กรอกจังหวัด
  • กรอกสาขา
 5. บันทึกภาพหน้าจอ การลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ
  • เตรียมหลักฐาน และ ติดต่อฝากเงินเพื่อรับกระปุก ณ สาขาตามวันที่ระบุเท่านั้น
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สมุดบัญชี
  • หลักฐานการบันทึกภาพหน้าขอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ
  • จำนวนเงินฝาก ขั้นต่ำ 500 บาท
  • กรณีฝากผ่านตู้ ADM หรือ MyMo แสดงหลักฐานฝากเงิน

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข จองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น

 • ผู้จองสิทธิต้องลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน
  ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ Line Official : GSB Society ในระหว่างวันที่ 28 – 31 มี.ค. 65 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • ผู้จองสิทธิต้องเลือกสาขาและวันที่จองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในระหว่างวันที่ 1 – 4 เม.ย. 65 ดังนี้
  • สาขาเปิดทำการ 5 วัน ฝากเงินและรับกระปุกออมสิน จำนวน 2 วัน (วันที่ 1 และ 4 เม.ย. 65)
  • สาขาเปิดทำการ 7 วัน ฝากเงินและรับกระปุกออมสิน จำนวน 4 วัน (วันที่ 1 – 4 เม.ย. 65)
 • ผู้จองสิทธิต้องแสดงภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จเพื่อเป็น หลักฐานในการติดต่อรับบริการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินกับธนาคาร
 • ผู้จองสิทธิสามารถตรวจสอบการจองสิทธิได้ที่ www.gsb.or.th และสามารถยกเลิกการจองสิทธิได้
 • สามารถจองสิทธิให้ผู้อื่นได้ โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝาก

ระยะเวลาการฝากเงิน 

 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 เม.ย. 65

ช่องทางการฝากเงิน

 • ธนาคารออมสินสาขา
 • เครื่องรับฝากเงิน (ADM)
 • Application MyMo

2405016

เงื่อนไขการฝากเงิน 

 • ผู้ฝากต้องแสดงภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ หรือตรวจสอบการจองสิทธิได้ที่ www.gsb.or.th ก่อนการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน โดยผู้ฝากต้องมีชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ เท่านั้น
 • ผู้ฝากไม่จำเป็นต้องมาฝากเงินด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นนำสมุดบัญชีและหลักฐานการจองสิทธิมาฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินแทนได้
 • จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล (สลากดิจิทัล : Digital Salak on MyMo) การรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียก Digital Savings และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย
 • ผู้ฝากต้องฝากเงินในระหว่างวันที่ 1 – 4 เม.ย. 65 เท่านั้น จึงจะได้รับกระปุกออมสิน

กรณีผู้ฝากที่ไม่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ (Walk in) 

 • ให้สาขารับฝากเงินกับผู้ฝากที่ไม่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ โดยพิจารณาการรักษาระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และจำนวนคนเข้าใช้บริการที่สาขาตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
 • ผู้ฝากต้องนำสมุดบัญชีมาฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินด้วยตนเอง และให้สาขาบันทึกการรับกระปุกออมสินไว้ที่สมุดบัญชีของผู้ฝาก

การแจกกระปุกออมสิน

ระยะเวลาการแจกกระปุกออมสิน

 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 เม.ย. 65
 • กรณีไม่สามารถมารับกระปุกออมสินตามวันที่จองสิทธิไว้ สามารถมารับได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ เท่านั้น

เงื่อนไขการแจกกระปุกออมสิน

 • ผู้ฝากจะได้รับกระปุกออมสินจำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 รายเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี หรือมากกว่า 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกกระปุกออมสินสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
 • ผู้ฝากต้องมารับกระปุกออมสิน ณ สาขาที่จองสิทธิไว้ เท่านั้น

source: sanook

 9,933 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine