ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2563

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2563

เดือนเมษายน 2563 นี้ วันไหนดี วันไหนเสีย วันไหนที่ควรทำการมงคล มาเช็กกันได้เลย

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2563

วันที่ 6 เมษายน 2563 : สามารถออกรถได้

วันที่ 8 เมษายน 2563 : สามารถแต่งงานได้

วันที่ 10 เมษายน 2563 : สามารถทำบุญบ้าน ทำการมงคลได้

วันที่ 11 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้าน เปิดกิจการได้

วันที่ 12 เมษายน 2563 : สามารถนำพระเข้าบ้านได้

วันที่ 16 เมษายน 2563  : สามารถแต่งงาน จัดงานมงคลได้

วันที่ 17 เมษายน 2563 : สามารถแต่งงานได้

วันที่ 18 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้านของสวยงามได้

วันที่ 19 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 20 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้านค้า ทำบุญบ้านได้

วันที่ 23 เมษายน 2563 : สามารถออกรถได้

วันที่ 24 เมษายน 2563 : สามารถออกรถได้

วันที่ 25 เมษายน 2563 : สามารถทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 27 เมษายน 2563 : สามารถแต่งงาน เปิดร้านได้

วันที่ 29 เมษายน 2563 : สามารถทำบุญบ้านได้

วันที่ 30 เมษายน 2563 : สามารถเปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ได้

source : sanookhttps://www.sanook.com/horoscope/181105/

 8,226 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine