รู้จัก ช้างไทย เงินกู้ ปล่อยกู้เงินด่วน 50,000-100,000 บาท ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เช็กเงื่อนไขที่นี่

รู้จัก ช้างไทย เงินกู้ ปล่อยกู้เงินด่วน 50,000-100,000 บาท ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เช็กเงื่อนไขที่นี่

ช้างไทย เงินกู้ กู้เงินถูกกฎหมาย ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลพิโกไฟแนนซ์-พิโกพลัส 50,000-100,000 บาท ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 

ช้างไทย เงินกู้ ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายโดยเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์ และพิโซพลัสจากกระทรวงการคลัง และยึดหลักการให้บริการสินเชื่อสจริต ไม่คดโกงเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกกำหนด (3% ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือ 2.33% ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 และ 1.25% ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท โดยเป็นเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

รูปแบบสินเชื่อช้างไทยเงินกู้

สินเชื่อช้างไทยเงินกู้

พิโกไฟแนนซ์

 • วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี
 • หลักประกัน: คนค้่ำประกัน 1 คน และจดสมุดบัญชีเงินเดือนเป็นหลักประกัน

พิโกพลัส

 • วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 50,000 บาทแรกคิด 36% ส่วนที่เกินคิด 28% ต่อปี
 • หลักประกัน: คนค้ำประกัน 1 คน, เครดิตบูโรต้องมีสถานะปกติ และจดสมุบัญชีเงินเดือนเป็นหลักประกัน

ช้างไทยเงินกู้

โดยพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถยื่นขอกู้ได้โดยมีคุณสมบัติและยื่นกู้ในเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติกู้เงินกับช้างไทย

 • พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี
 • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
 • มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือสงขลา
 • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
 • มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือเอกสารตรวจเครดิตบูโรที่มีสถานะปกติ และไม่มีประวัติค้างชำระ
 • ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

เอกสารที่ต้องเตรียมกู้เงินช้างไทย

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้ เช่น
  • บัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือวันออกบัตร
  • สัญญาจ้างงาน
  • สลิปเงินเดือนที่มีวันที่เริ่มงาน หรือสลิปเงินเดือนที่มีอายุเกิน 1 ปี
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้
 • สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่ที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า (ถ้ามี (ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้)
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (ถ้ามี)

*กรณีผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำใช้เอกสารคนละ 2 ชุด*
**เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อจะไม่สามารถรับคืนได้และบริษัทสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันทีหากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ**

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันขอสินเชื่อกู้เงินช้างไทย

 • สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน
 • คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีไม่มีเอกสารเครดิตบูโร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือ ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี
  • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
  • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
  • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร
  • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)
  • ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ
  • ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

วิธีสมัคร “สินเชื่อช้างไทย”

 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ในจังหวัดที่อยู่
 • นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิก)

สำหรับระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อช้างไทยเงินกู้

 • หากยื่นเอกสาร-ข้อมูลครบ “ช้างไทยเงินกู้” ใช้เวลาพิจารณาราว 5-7 วัน และแจ้งให้ทราบจำนวนเงินที่จะได้รับอนุมัติเงินกู้ พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินกู้
  *หมายเหตุ: เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อจะไม่สามารถรับคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ทำลายเอกสารได้ทันทีหากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อให้ได้

ผ่อนชำระครบ 5 เดือน กู้เงินต้นคืนได้

 • สิทธิพิเศษที่จะได้รับจาก “ช้างไทย เงินกู้” คือรับสิทธิกูเพิ่มได้อย่างน้อยเท่ากับที่เงินต้นที่ชำระคืน หรือวงเงินกู้ส่วนที่เหลือเต็มจำนวนเมื่อตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้
  • เมื่อผ่อนชำระครบ 5 เดือน และไม่มีประวัติค้างชำระ จะสามารถกู้เงินต้นที่ผ่อนมาแล้วคืนได้
  • กรณีที่อายุงานครบ 5 ปี หรือเปลี่ยนจากพนักงานรายวันเป็นรายเดือน ให้แจ้งกลับมาที่บริษัท บริษัทจะพิจารณาวงเงินกู้ให้เพิ่ม
  • การอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่นี่ (คลิก)

source: sanook

 9,734 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine