รู้จักผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด “ปวดหัว-ชา” หายเองได้

แพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ปวดหัวและชา ไม่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและอัมพาต มีโอกาสพบ 3 ใน 1,000 คน จากผู้รับวัคซีนโควิดทั้งหมด

อาการผิดปกติทางระบบประสาทเฉพาะที่ หรือ IRFN คืออะไร

ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในบางรายพบอาการทางระบบประสาทเฉพาะที่หลังจากได้รับวัคซีนที่เรียกว่ากลุ่มอาการ IRFN (Immunization Related Focal Neurological Syndrome) ซึ่งมีอาการดังนี้

  • ชาร่างกายข้างใดข้างหนึ่ง มักเริ่มจากบริเวณมือและอาจพบที่บริเวณใบหน้าหรือขาข้างเดียวกัน
  • อาจมีอาการอ่อนแรงเล็กน้อยในแขนขาข้างเดียวกันที่ชา
  • อาจมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย
  • มักเกิดขึ้นภายใน 7 วันหลังรับวัคซีน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในวันแรก
  • พบในผู้หญิงอายุ 20 – 50 ปี
  • หายเองได้ภายใน 7 วัน

คำแนะนำจาก ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แก่ผู้ที่กำลังจะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มีความกังวลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและอาการข้างเคียง ดังนี้

“ไม่ควรกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับอาการผิดปกติทางระบบประสาทเฉพาะที่ หรือ IRFN เนื่องจากไม่มีความรุนแรงและหายได้เอง” โดยประชาชนควรเข้ารับการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วที่สุด เพราะโรคโควิด-19 อาจเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 1.4 โดยจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้อาการรุนแรงและเสียชีวิตมากขึ้นถึงร้อยละ 30 อย่างไรก็ตามหากมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทอื่นใดที่ไม่เข้ากับอาการ IRFN ควรปรึกษาแพทย์”

ที่มา: ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 6,764 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine