รถบรรทุก-รถขนส่งประกาศ “งดวิ่ง” ช่วงสงกรานต์ วันที่ 10-16 เม.ย. 64 นี้

รถบรรทุก-รถขนส่งประกาศ "งดวิ่ง" ช่วงสงกรานต์ วันที่ 10-16 เม.ย. 64 นี้

     กรมการขนส่งทางบกประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก งดวิ่งระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้

     กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือรถบรรทุกหยุดวิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ 2564 โดยได้ประสานขอความร่วมมือระหว่างสมาคมขนส่งสินค้า, สมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่องดการว่าจ้างขนส่งสินค้าและงดการใช้รถบรรทุกระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564

     การขอความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีเป้าหมายต้องการให้อุบัติเหตุจากรถบรรทุกต้องลดลงหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่มักปรากฏความรุนแรงมากกว่าอุบัติเหตุจากรถประเภทอื่นๆ กรณีเป็นการขนส่งที่ไม่สำคัญเร่งด่วนจึงขอให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงวันดังกล่าว

truck01

     ส่วนสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถขนส่งได้โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากเป็นรถพ่วงบรรทุกคอนเทนเนอร์ต้องตรวจสอบและใช้ Twist Lock ทุกครั้ง ห้ามจอดรถไหล่ทางในถนนทุกสาย หากรถขัดข้องจนต้องหยุดรถในเวลากลางคืน ให้เปิดสัญญาณไฟกะพริบทั้งด้านหน้าและท้ายรถ หรือแสดงสัญลักษณ์เตือนที่มองเห็นได้จากระยะไกล

     นอกจากนี้ ผู้ขับรถจะต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถจะต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่สารเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ขับรถไม่เกินตามชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด มีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง หากผู้ขับรถละเลยข้อบังคับจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่มีมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ จะถูกพิจารณาดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด

truck03

source: sanook

 3,208 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine