ภาคเอกชนวิตกภาษีที่ดินและโรงเรือน

ภาคเอกชนวิตกภาษีที่ดินและโรงเรือน

ภาคเอกชนวิตกภาษีที่ดินและโรงเรือน

ภาคเอกชนยังคงกังวลกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะบทบัญญัติที่ว่าด้วยการให้อำนาจแก่เจ้าหน้าในการจัดการประเมินราคาที่อาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมได้

ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมขององค์การบริหารส่วนท้องถื่นในแง่ของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ในการประเมินและเก็บภาษีรวมถึงการวัดรางวัดที่ดินว่างเปล่าที่จะใช้ในการทำการเกษตรและให้เช่าในการทำการเกษตร

นายอธิป พีชานนท์ (คณะกรรมการหอการค้าไทย) กล่าวว่า รัฐบาลควรทำให้กฎหมายเป็นที่เข้าใจได้ง่ายและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ที่เสียภาษี

ตามที่นายอธิป (ประธานสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร) กล่าวว่าสมาคมหอการค้าไทยดำเนินการรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พบว่ายังมีประเด็นที่มีความสับสนที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเดือนตุลาคมนี้ สมาคมหอการค้าไทยจะสรุปประเด็นต่าง ๆ จากแบบสอบถามที่ถูกส่งไปยัง 145 สมาคมการค้าทั่วประเทศกว่า 38,000 บริษัทที่เป็นสมาชิก

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล (ผู้บริหารสำนักงานการประเมินอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์) กล่าวว่า สำนักงานฯบรรลุผลในการทำการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศในปีนี้เพื่อเตรียมการสำหรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและโรงเรือนที่จะประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2561   นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล  กล่าวต่อไปว่า “ไม่ควรกังวลเกี่ยวกับการประเมินราคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการประเมินราคาครั้งใหม่จะอยู่ในลักษณะที่ต่ำกว่าราคาตลาดอยู่แล้ว อีกทั้งราคายังถูกประเมินจากธุรกรรมที่คนทั่วไปที่เกิดขึ้น”  นอกจากการประเมินราคาที่ดินแล้วนั้นยังมีการแบ่งการประเมินเป็นสองกลุ่ม คือ การประเมินราคาของสิ่งปลูกสร้าง และการประเมินราคาของคอนโดมิเนียม สำหรับสิ่งปลูกสร้างนั้นจะมีการใช้ราคาเดียวกันทั้งประเทศโดยจะอยู่ในช่วง 7,200 ถึง 7,800 บาทต่อตารางเมตร และวัสดุก่อสร้างยังไม่ถูกใช้เป็นวิธีการในการแบ่งกลุ่มเหมือนกับฉบับร่างครั้งก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ยังมีการการลดค่าของราคาสำหรับที่อยู่อาศัยที่ถูกแบ่งประเภทโดยวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น บ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตจะถูกลดถึง 24% ของราคาในการประเมินหลังจากนั้น 40 ปี และ บ้านที่สร้างด้วยไม้จะอยู่ในช่วง 18 ปี การประเมินราคาสิ่งก่อสร้างโรงแรมจะอยู่ที่ 8,900 บาทต่อตารางเมตรและห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ 9,350 บาทต่อตารางเมตร

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล  กล่าวว่า ราคาคอนโดที่ประเมินแล้วจะสะท้อนถึงราคาของตลาดมากที่สุดเนื่องจากราคานั้นถูกวัดจากสัญญาการซื้อขายของนักพัฒนา     คอนโด 2,000 หลังคิดเป็น 80% ยังไม่มีการปรับตัวกับราคาที่ที่ประเมินใหม่ ประมาณ 800 หลังได้ทบทวนในเรื่องของราคาโดยจะประกาศจากเวปไซต์ของกรมธนารักษ์ในวันที่ 1 กันยายนนี้          นางสาววิลาวัลย์ยังกล่าวเสริมว่า ในส่วนของคอนโดระดับล่างนั้นจะมีราคาการประเมินที่ต่ำกว่า 35,000 บาทต่อตารางเมตร อีกทั้ง การบริการงานส่วนท้องถิ่นทั่งประเทศที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่า 1,700 คนมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างเพราะสำนักงานสังกัดกรมธนารักษ์ได้อบรมผู้ดำเนินงานก่อนปฏิบัติงาน

เครดิต:

 11,333 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine