พันเอกหญิงอารยา จิตต์แจ้ง – ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

Siam Scope มีโอกาสได้พูดคุยกับ พันเอกหญิงอารยา จิตต์แจ้ง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) อย่างเป็นกันเอง ถึงเรื่องราวชีวิตและการทำงานของเธอ จากการพูดคุยเราได้รู้จักและเห็นมุมมองการดำเนินชีวิตของเธอมากขึ้นอีกหลายด้าน .. มารู้จักเธอพร้อมๆกับเรานะคะ

พันเอกหญิงอารยา จิตต์แจ้ง – ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

ขอเล่าประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัวให้ฟังสักนิดได้ไหมคะ

เป็นภรรยาของผู้ชายที่สวรรค์ประทานมาให้คือ พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง มานาน 30 ปี มีบุตร 2 คน ลูกสาวกำลังเรียนต่อปริญญาโทที่ สวทช.(เป็นนักเรียนทุน) ลูกชายเพิ่งจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

แล้วประวัติการศึกษาและการทำงานละคะ การศึกษามีส่วนช่วยในการทำงานอย่างไรบ้าง

ดิฉันจบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยและเรียนต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับราชการสังกัดกรมแพทย์ทหารบกเป็นเวลา 33 ปีปัจจุบัน เกษียณอายุราชการแล้ว

การเรียนจบวิชาชีพพยาบาลมีส่วนช่วยในการทำงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก ซึ่งมีอยู่ 5 โครงการหลักๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อาทิเช่น

– โครงการช่วยเหลือบุตรพิเศษและครอบครัวกำลังพลที่ทุพพลภาพ จากวิชาชีพที่เรียนมาทำให้ทราบถึงพยาธิสภาพของผู้ป่วย สภาพทั่วไปด้านร่างกายอารมณ์, สังคม, สิ่งแวดล้อมต่างๆจึงสามารถวางแผนงานและนโยบายในการช่วยเหลือ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

-โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถวางแผนและให้นโยบายในการดูแลเด็กวัยก่อนเรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและโภชนาการสุขภาพอนามัยของเด็กวัยนี้ได้อย่างเหมาะสมโครงการนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า และจะเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติต่อไป

-ส่วนโครงการอื่นๆได้แก่โครงการสิ่งแวดล้อม, โครงการผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน, โครงการศูนย์การเรียนรู้ ก็ได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตจากการรับราชการเป็นหัวหน้าหน่วยงานในหลายตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งทันสมัยของชาวเน็ตเรียกว่าชช.1 (ผู้เชี่ยวชาญชีวิตระดับ 1)  มาช่วยกำหนดวางแผนนโยบายให้โครงการต่างๆเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิผลต่อกำลังพลและหน่วยงาน

การทำงานในตำแหน่งนี้มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับครอบครัว

เนื่องจากขณะนี้ไม่มีงานราชการประจำแล้วงานที่ทำปัจจุบันในตำแหน่งประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติ เป็นงานจิตอาสา ทำให้ครอบครัวกำลังพลภายในหน่วยของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเห็นลูกน้องมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย

ในครอบครัวทุกคนก็มีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปเวลาพบปะกันอาจน้อยลง แต่ความเข้าใจถึงหน้าที่ๆต้องมีความรับผิดชอบ ซึ่งพ่อแม่ก็ได้สอนลูกๆไปในตัวด้วยการกระทำเป็นตัวอย่างกลับมีมากขึ้น

ก็ต้องยอมรับว่าบางวันเหนื่อยมากแต่พอหายเหนื่อยก็กลับมาสู้ต่อได้สิ่งที่ตั้งใจและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งคือให้ครอบครัวกำลังพลทุกคนมีความสุขสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเป็นผลดีในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ครอบครัวมีส่วนสนับสนุนการทำงานอย่างไรบ้าง

สามีให้กำลังใจและคำปรึกษาทุกๆเรื่องดีมากลูกๆก็เข้าใจแล้วบอกเสมอว่าคุณแม่เป็นคนแอคทีฟมากทำงานไปเถอะไม่มีคำว่าแก่เลย

แบ่งเวลาระหว่างการทำงาน ครอบครัวและส่วนตัวได้อย่างไร

เนื่องจากลักษณะของงานไม่ได้มีงานยุ่งทุกวันสามารถบริหารเวลาให้มีเวลาสำหรับครอบครัวและการออกกำลังกายดูแลสุขภาพได้ตามแต่ถ้ามีเวลาเอื้ออำนวย แต่บางวันก็ยอมรับว่าบางครั้งนอนคิดเรื่องวางแผนงานจนลืมหลับพักผ่อนรุ่งขึ้นป่วยก็มีค่ะ

พันเอกหญิงอารยา จิตต์แจ้ง – ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกงานในตำแหน่งนี้มีส่วนช่วยประชาชนและสาธารณะอย่างไรบ้าง

อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่างานในตำแหน่งนี้มีส่วนช่วยสังคมได้มากถ้าเรามีจิตสำนึกเสมอว่าเมื่อมีโอกาสทำงานอะไรแล้วควรทำให้เต็มความสามารถถ้าปล่อยโอกาสผ่านไปแล้วไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมก็จะเสียดายเวลา ประโยคนี้ก็มักจะสอนน้องๆแม่บ้านนายทหารที่หน่วยเสมอว่าเราทุกคนต้องเติบโตขึ้นมาและช่วยกันทำงานเพื่อสังคม และสนับสนุนฝ่ายสามี อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พยามเสียสละให้มากที่สุด

คุณมีข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ทั้งชีวิตการทำงาน ครองครัวและส่วนตัว

ข้อคิดในการใช้ชีวิตให้มีความสุขทั้งงานครอบครัวและส่วนตัวใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทาน ศีล ภาวนา

-แบ่งปัน ช่วยเหลือ ผู้อื่นตามความสามารถของตนเอง พยามรักษาศีล 5 ให้ครบทุกวัน ความทุกข์ก็จะเข้ามาในชีวิตไม่มากนัก

-ชีวิตที่มีความสุขประกอบด้วย

7.1 มีหน้าที่การงาน การเงินดี

7.2 มีครอบครัวดีอบอุ่นรักใคร่เข้าใจกัน

7.3 สุขภาพทุกคนในครอบครัวต้องดี

-พยายามทำอานาปาณสติเมื่อนึกได้ พิจารณาตนเองให้มาก ปัญหาและความทุกข์จะบรรเทาลง

-ไม่ติดยึดกับสิ่งใดมากมาย ทุกสิ่งในโลกเป็นไตรลักษณ์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

คติส่วนตัวคือ”อะไรก็ได้ อะไรก็ดี ไม่มีปัญหา” ขอบคุณค่ะ

เครดิต: Siamscope

 17,188 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine