ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ดับ 30 ศพ อายุมากสุด 105 ปี อายุน้อยสุดเพียง 28 ปี

ศบค. แถลงรายละเอียดผู้ป่วยโควิด-19 วันนี้ เสียชีวิต 30 ศพ อายุน้อยสุด 28 ปี อายุมากสุด 105 ปี ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อยังเป็นคนในครอบครัว

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ระบาดระลอกใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,713 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,507 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 206 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,565 ราย ผู้ป่วยสะสม 103,350 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) มีเสียชีวิต 30 ศพ ดังนี้

โดยแบ่งเป็นชาย 20 ศพ หญิง 10 ศพ ผู้เสียชีวิตอายุน้อยสุด 28 ปี อายุมากสุด 105 ปี นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้ป่วยโควิด-19 นอนรักษาตัวตั้งแต่วันทราบผลการติดเชื้อจนถึงวันเสียชีวิต นานที่สุดถึง 35 วัน มี 7 รายเสียชีวิตในสัปดาห์แรกของการรักษา

ทั้งนี้พบว่า กรุงเทพฯ มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด 11 ศพ รองลงมาคือ นครราชสีมา ราชบุรี จังหวัดละ 3 ราย ขณะที่ ปทุมธานี สกลนคร ตาก อยุธยา เชียงราย สุรินทร์ ชัยภูมิ นนทบุรี ชันยาท เสียชีวิต จังหวัดละ 1 ศพ

ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ดับ 30 ศพ อายุมากสุด 105 ปี อายุน้อยสุดเพียง 28 ปี

สำหรับโรคประจำตัวและปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค อันดับ 1 ได้แก่ ความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ติดเตียง โรคปอดเรื้อรัง หัวใจ ไต โรคตับ หลอดเลือดสมอง โรคอ้วน ลมชัก ไม่มีโรคประจำตัว ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 อันดับ 1 คือ การติดเชื้อจากคนในครอบครัว.

source: thairath

 3,859 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine