ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตน “ลาออก-ถูกเลิกจ้าง” หลัง 1 มี.ค. 65 จะได้รับค่าชดเชยเท่าไหร่?

ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตน "ลาออก-ถูกเลิกจ้าง" หลัง 1 มี.ค. 65 จะได้รับค่าชดเชยเท่าไหร่?

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความว่าระบุว่า ตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 ผู้ประกันตนที่ตกงานเพราะ “ถูกเลิกจ้าง” จะได้รับการชดเชยในอัตราเดิม (เดิมจะได้รับเงินว่างงานในอัตรา 50% ของค่าจ้าง คำนวณจากฐานค่าจ้างจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 180 วันในปี 1 ปฏิทิน) ซึ่งกำหนดอัตราใหม่กรณีว่างงานบังคับใช้ 2 ปี แล้ว ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 และจะครบกำหนดในวันที่ 28 ก.พ. 65

 ผู้ประกันตนประกันสังคมเลิกจ้าง 496304
  • กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินว่างงานในอัตรา 70% ของค่าจ้าง ซึ่งคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 200 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน
  • กรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตรา 45% ของค่าจ้าง คำนวณจากฐานค่าจ้างจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 90 วันใน 1 ปีปฏิทิน จากเดิมที่ได้รับ 30% ของค่าจ้างจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน

ทั้งนี้ผู้ประกันตนประกันสังคม สามารถยื่นขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th

source: sanook

 9,828 ,  8 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine