ประกันสังคม สรุปมาตรการช่วยผู้ประกันตนจาก “โควิด-19” ระบาดระลอกใหม่

“ประกันสังคม” สรุปมาตรการช่วยผู้ประกันตนจาก “โควิด-19” ระบาดระลอกใหม่ โดยลดเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 จำนวน 12.9 ล้านคน และนายจ้าง 4.85 แสนราย

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 กลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนัดรวมตัวที่บริเวณหน้าสำนักงาน ก.พ. ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ให้มีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจน เพียงพอ ครอบคลุมประชาชนทุกคน และจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เสนอกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้คงการลดเงินสมทบนายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 0.5 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเหลือ 38 บาท (จากที่จ่ายเดือนละ 432 บาท) เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่งวดเดือน ก.พ. – มี.ค. 2564

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการลดเงินสมทบครั้งนี้จะช่วยลดภาระแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวน 12.9 ล้านคน และนายจ้าง 4.85 แสนราย คาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 23,119 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนของกฎกระทรวงดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันภายในกำหนด จึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนมั่นใจการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมภายใต้ นโยบายเร่งด่วนของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นเรื่องสำคัญ.

ประกันสังคม สรุปมาตรการช่วยผู้ประกันตนจาก “โควิด-19” ระบาดระลอกใหม่
source: thairath

 8,811 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine