ประกันสังคม “ม.33-ม.39” ลดอัตราเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน เช็กเลยจ่ายกี่บาท

ประกันสังคม "ม.33-ม.39" ลดอัตราเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน เช็กเลยจ่ายกี่บาท

ประกันสังคม “ม.33-ม.39” ลดอัตราเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน เช็กเลยเหลือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเท่าไหร่กันบ้าง

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เฮ! ประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่งติดต่อกันถึง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 65 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33

ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น

  • เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายสมทบ 500 บาทต่อเดือน
    • ลดเหลือเพียง 100 บาทต่อเดือน
  • เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาทต่อเดือน
    • ลดเหลือเพียง 150 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ปรับลดอัตราเงินสมทบจากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9 จากปกติจ่าย 432 บาท

  • ลดเหลือเพียง 91 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

source: sanook

 9,394 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine