ประกันสังคม ม.33 ปรับสิทธิเงินชราภาพ “เงินบำเหน็จ-เงินบำนาญ” เลือกแบบไหนดี

ประกันสังคม ม.33 ปรับสิทธิเงินชราภาพ "เงินบำเหน็จ-เงินบำนาญ" เลือกแบบไหนดี

ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเงินชราภาพ ให้เลือกได้ระหว่าง “เงินบำเหน็จ-เงินบำนาญ” ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องรู้รายละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกให้ดี

หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ.ประกันสังคม ด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนไปนั้น หนึ่งในข้อสำคัญคือ ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับเงินชราภาพแบบบำเหน็จ หรือบำนาญ ได้ และเพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น Sanook Money จะพาไปดูรายละเอียดเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกันตนตัดสินใจง่ายขึ้นว่าจะเลือกบำเหน็จ หรือบำนาญ

sso

เงินบำเหน็จชราภาพ

  • ผู้ประกันตนจะได้สิทธิเฉพาะกรณี คือ คนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือกรณีเป็นผู้ทุพพลภาพหรือตายก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์จะได้รับเงินเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ
  • เป็นการจ่ายเงินก้อนครั้งเดียว
  • คำนวณสิทธิที่ได้รับ : จ่ายสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้รับเงินสมทบเท่าที่ผู้ประกันตนจ่าย ได้รับเงินออมชราภาพของผู้ประกันตนฝ่ายเดียว
  • จ่ายสมทบตั้งแต่ 12-179 เดือน : เงินออมชราภาพของผู้ประกันตน+เงินสมทบนายจ้าง+ผลประโยชน์ตอบแทน

เงินบำนาญชราภาพ

  • ผู้ประกันตนได้สิทธิต่เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
  • เป็นการจ่ายรายเดือนตลอดชีพ
  • คำนวณสิทธิที่ได้รับ : จ่ายสมทบ 180 เดือน (15 ปี) พอดี 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่จ่ายประกันสังคม (คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)
  • จ่ายสมทบเกิน 180 เดือน (15 ปี) : บวกเพิ่มปีละ 1.5% ต่อปี

ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมใหม่ล่าสุดจะทำให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินก้อนในครั้งเดียว หรือรับเงินรายเดือนทุกๆ เดือนจนกว่าจะเสียชีวิตได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินรวมถึงปรับเกณฑ์ให้สามารถขอนำเงินบางส่วนออกมาใช้ได้ก่อน

source: sanook

 9,175 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine