บอร์ด กปน. ออกมาตรการใช้น้ำฟรี-ลดค่าน้ำประปา 20%

บอร์ด กปน. ออกมาตรการใช้น้ำฟรี-ลดค่าน้ำประปา 20%

บอร์ด กปน. ออกมาตรการ 4+1 ด้วยการให้ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรกทุกครัวเรือน-ลดค่าน้ำ 20% และคืนเงินประกันทุกราย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก การประชุมมอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการการประปานครหลวง (บอร์ด กปน.) ชุดใหม่ไปเมื่อวานนี้

ซึ่งได้เน้นย้ำภารกิจเร่งด่วนความสำคัญของบอร์ด กปน. ในขณะนี้คือเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยการออกมาตรการเพิ่มเติมจากที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินการไปแล้วใน 4 มาตรการ ได้แก่

1. การยกเว้นการตัดน้ำประปา ทั้งชั่วคราวและถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ เป็นเวลา 2 เดือน จนถึงเดือน พ.ค.นี้
2. การลดค่าน้ำประปาลง 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พ.ค.- ก.ค.
3. การขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัยโดยไม่คิดดอกเบี้ยและสามารถผ่อนชำระได้นาน 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พ.ค – มิ.ย 63
4. การคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป นั้น

จากการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง (บอร์ดกปน.) เมื่อวาน (27 เม.ย.) ได้สนองนโยบายตามที่ให้ไว้ ในเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนโดยเพิ่มมาตรการ ช่วยเหลือ 4+1 ได้แก่

1.ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก ทุกครัวเรือน
2.ลดค่าน้ำประปา 20% ตั้งแต่คิวที่ 11
3.ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำเป็น 6 เดือน สำหรับกิจการโรงแรมและที่พักอาศัย
4.ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน และ เพิ่มอีก 1 มาตรการคือ การคืนเงินประกันการใช้น้ำทุกราย

โดยมาตรการเพิ่มเติม 4+1 ในข้างต้น นั้น จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตรับผิดชอบของ กปน. (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)

source : sanookhttps://www.sanook.com/money/756783/

 1,107 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine