น่าน ประเดิมจังหวัดแรก คลายล็อกดาวน์เปิดห้างฯ ได้แล้ว

น่าน ประเดิมจังหวัดแรก คลายล็อกดาวน์เปิดห้างฯ ได้แล้ว

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกประกาศจังหวัดน่านอนุญาตเปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่จำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.63 เป็นต้นไป พร้อมกำชับต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หลังประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 63 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว เนื่องจากจังหวัดน่านเป็น 1 ใน 9 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านพิจารณาเห็นว่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกดำรงชีวิตของประชาชน จึงมีความเห็นชอบให้ห้างและร้านค้าเปิดขายได้

อย่างไรก็ตาม แม้อนุญาตให้สามารถเปิดห้างสรรพสินค้า และร้านค้าขนาดใหญ่ เพื่อจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ แต่ยังคงใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ทั้งการให้บริการ การวัดระดับอุณหภูมิ และงดการบริการให้คำแนะนำสินค้าจากพนักงาน

source : sanookhttps://www.sanook.com/news/8098218/

 8,168 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine