นักวิจัยเปิดเผยว่าทำไมคนกะเช้าไม่ควรผันตัวเองไปทำงานกลางคืน!

161216115532_1_540x360       เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าคนที่ตื่นเช้าเป็นนิสัยจะมีประสิทธิภาพในการทำงานตอนกลางคืนน้อยกว่าคนที่นอนดึก แต่นักวิจัยจากสถาบันเศรษศาสตร์และมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ได้ค้นพบลักษณะใหม่และโดดเด่นระหว่างกิจกรรมตอนกลางคืนของบุคคลทั้งสองประเภท
ในเวลากลางคืน พวกที่ตื่นเช้าแสดงให้เห็นถึงปฏิกริยาตอบสนองที่เร็วกว่าในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องเอาใจใส่มากกว่าปกติได้ดีกว่าพวกนอนดึก แต่กระนั้นพวกเขายังมีข้อผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติมากกว่า

การอดนอนและการใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นในการตื่นส่งผลทางลบกับระบบโฟกัสของสมอง นิโคลา บาร์เคลและแอนเดรีย ไมส์คีสกอฟ ทำการศึกษาซึ่งเป็นการค้นคว้าวิจัยครั้งแรกในการค้นหาผลกระทบของสภาวะการอดนอนของคนที่มีลักษณะการนอนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัยหลายคนได้ค้นพบว่าการใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นในการตื่นส่งผลกับระบบโฟกัสของพวกตื่นเช้าและนอนดึกได้อย่างไร การศึกษานี้ตีพิมพ์ในหนังสือการวิจัยทางสมองโดยการทดลอง

อาสาสมัครทั้งหมด 26 คน(ผู้ชาย 13 ผู้หญิง 13) ซึ่งมีอายุเฉลี่ยที่ 25 ปี ได้เข้าร่วมในการศึกษาค้นคว้านี้ ผู้เข้าร่วมต้องตื่นนอนเป็นเวลา 18 ชั่วโมง จาก 8.00 น. เช้าถึง 2.00 น. โดยทำภารกิจประจำวันตามปกติ
ก่อนจะเริ่มและหลังจบการตื่นนอนนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบความใส่ใจ ANT และแบบสอบถามสภาวะการนอน MEQ เพื่อประเมินภาวะการนอนของพวกเขา

นักวิจัยไม่พบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบความใส่ใจที่พวกตื่นเช้าและพวกนอนดึกทำก่อนเริ่มภารกิจ แต่แบบทดสอบความใส่ใจหลังปฏิบัติภารกิจแสดงให้เห็นความแตกต่างที่มากกว่า พวกตื่นเช้าทำแบบทดสอบได้เร็วกว่า ซึ่งผลลัพธ์ขัดแย้งและน่าประหลาดใจถึงแม้ว่านักวิจัยจะไม่สามารถหาคำอธิบายได้ว่าทำไม นี่อาจเป็นเพราะวิธีการที่แตกต่างของคนทั้งสองกลุ่มใช้ในการทำภารกิจ พวกกลางคืนมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการที่จริงจังมากกว่าในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ทั้งเวลาและการเอาใจใส่ในระยะเวลาที่พวกเขาชอบด้วย เช่นในเวลาตอนค่ำหรือดึก

ในการที่จะจัดการกับการทดสอบที่ยากที่สุด อย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งของการใส่ใจ แอนเดรีย     ไมส์คีสกอฟ อธิบายว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นมากในการที่จะไม่โฟกัสอยู่ที่ตัวกระตุ้นหลักที่มองเห็นเพียงอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันจะต้องหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นเสริมที่ทำให้เราไม่สามารถโฟกัสภารกิจสำคัญด้วย การที่จะปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จนั้นต้องอาศัยการใส่ใจที่มากขึ้น นักวิจัยยังเสริมอีกว่า ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าพวกคนกลางคืนจะใช้เวลาปฏิบัติภารกิจมากกว่าคนกลางวันแต่ความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จนั้นมีมมากว่า

โดยรวมแล้วพวกคนกลางคืนเป็นประเภทที่ทำอะไรช้ากว่าแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับคนกลางวัน ซึ่งดูได้จากการทำแบบทดสอบความเอาใจใส่ ANT ครั้งที่สองตอนเวลา 2.00 น. ซึ่งเป็นเวลาหลังจาก 18 ชั่วโมงที่พวกเขาตื่น แอนเดรีย ยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า ในทางกลับกัน เป็นที่ทราบกันว่าพวกคนกลางคืนจะทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่าในเวลากลางคืน แต่การที่สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อความเร็วและความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องการความเอาใจใส่สำเร็จได้อย่างไรยังไม่สามารถหาเหตุผลได้ การศึกษาของเธอเป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่าพวกคนกลางคืนที่ทำงานดึกเสียสละเวลาของเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งความแม่นยำได้อย่างไร

ผลของการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการท้าท้ายระบบการศึกษาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในขอบเขตเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ คนขับรถ หรืออื่นๆ ความเอาใจใส่ ความสามารถในการจัดการข้อมูลชุดใหญ่และปฏิกริยาตอบสนองในเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ในเวลาฉุกเฉิน สิ่งเหล่านี้จะมีบทบาทที่สำคัญมาก ผลการศึกษาครั้งนี้ยังเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ทำงานกะดึกในสายงานอื่น

 4,570 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine