ททท.เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration

ททท.เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิต ยังส่งผลกระทบรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก ต้องปิดตัวชั่วคราว หรือบ้างก็ต้องปิดกิจการถาวร เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวของไทย ที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายไป 4.1 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 2.4% ของจีดีพี ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวหายไป 8.3 ล้านคน หรือหดตัว -20.8% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการมอบหมายให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินนโยบายเร่งด่วนในหลายด้าน โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและถูกสุขอนามัย ตามแนวคิด “ซ่อม-สร้าง” เพื่อการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและการให้บริการในรูปแบบใหม่ (New Norm) และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ภายหลังจากสถานการณ์วิกฤติไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยได้คลี่คลายลง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวต่อว่าขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ทำให้หลายธุรกิจเริ่มได้รับการผ่อนปรน สามารถกลับมาให้บริการได้  ด้วยมาตรฐานการใช้ชีวิตแบบปรกติใหม่ หรือ  New normal  ททท. จึงได้จัดทำโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการเพื่อการพักผ่อนได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ภายใต้แนวทางการดำเนินการเรื่องผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับสถานประกอบการ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธารณสุข

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่าโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จะเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อรับตราสัญลักษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha โครงการฯ จะมีการแบ่งประเภทผู้ประกอบการเป็น 10 ประเภท ประกอบด้วย ภัตตาคารร้านอาหาร, โรงแรมและที่พักสถานที่จัดการประชุม, นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว, ยานพาหนะ, บริษัทนำเที่ยว, สปา/นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม, ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า, กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว, โรงละคร โรงมหรสพการจัดกิจกรรม, ร้านค้าของที่ระลึกและร้านอื่นๆ

ซึ่งสถานประกอบการแต่ละประเภทจะมีการกำหนดมาตรการในการปรับปรุงการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยมาตรการเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค COVID-19 หากสถานประกอบการใดมีการปรับปรุงตามมาตรการตามที่โครงการ SHA กำหนด จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA  ที่จะเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการนั้นๆ ที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการในอนาคต

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha

1.กดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อสมัครสมาชิกบนหน้าเว็บไซต์

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆของผู้สมัคร

3.ตรวจสอบอีเมลของท่าน เพื่อทำการยืนยันตัวตน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha

2.สมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตรวจสอบ Checklist และรับรองมาตรฐาน SHA

3.ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ SHA

โดยโครงการนี้ ททท. มุ่งหวังว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ COVID-19  ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ทราบและเป็นแนวปฏิบัติสู่วิถีปรกติใหม่ (New Norm) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการใช้บริการ ทำให้เกิดการจับจ่ายสินค้าท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  โดยโครงการ SHA ยังจะเป็นช่องทางในการให้เผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งข้อมูลสถานประกอบการ สถานบริการ แหล่งท่องเที่ยว ที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะหลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผู้ให้บริการสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวที่สนใจ หรือต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สามารถติดตามได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandsha โดยจะมีการเปิดรับสมัครสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line Official : @thailandsha

 1,782 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine