“จีนย่องเงียบ”รุกคืบไทย ผ่านการศึกษา

“จีนย่องเงียบ”รุกคืบไทย ผ่านการศึกษา

อาจารย์ดังรั้วจามจุรีออกโรงแถลง จีนย่องเงียบรุกคืบไทยผ่านการศึกษา ส่งเสริมนักศึกษาแดนมังกรเข้ามาเรียนในไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเรียนรู้แนวคิด ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทย ระบุชัด ถ้าหางานทำได้หลังเรียนจบยิ่งดีได้สิทธิพิเศษไม่ต้องใช้ทุนคืน ชี้ส่งผลกระทบ บัณฑิตจีนแย่งงานบัณฑิตไทยแน่ วอน สกอ.-ศธ.ตื่นตัวเห็นทิศทางปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการติดตามสถานการณ์ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการรุกคืบเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังมีการเทคโอเวอร์มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กบางแห่ง โดยมีคณาจารย์คนไทยช่วยสอนนักศึกษาจีน คาดมีผลต่อวงการศึกษาไทยแน่แม้ยังไม่ชัดในขณะนี้

โดยเรื่องนี้ นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีนักศึกษาจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยระยะแรกประเทศจีนจะส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนในคณะวิชาต่างๆ เป็นเวลา 5-6 ปี ซึ่งตนเคยสัมภาษณ์นักศึกษาจีนเหล่านี้พบว่า เป็นนโยบายของรัฐบาลจีน ที่จะส่งนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนรู้แนวคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย รวมทั้งรสนิยมความชอบต่างๆ ของคนไทย และหากสามารถหางานทำได้ในประเทศไทยได้นักศึกษาจีนก็จะได้รับการยกเว้นการใช้ทุนคืน จึงพบว่า เด็กจีนสามารถพูดเขียนภาษาไทยได้ดี และหางานทำในประเทศไทยได้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

อนึ่ง นายสมพงษ์ยังกล่าวต่อไปว่า การซื้อกิจการมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถมองได้ 2ด้าน ด้านหนึ่งเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างไทยและจีน แต่หากมองในอีกมุมหนึ่ง การที่ทุนจีนซื้อมหาวิทยาลัยไทยและให้อาจารย์ไทยผลิตบัณฑิตจีนที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมไทย รู้ถึงวิธีคิด วิถีชีวิตของคนไทย ก็อาจส่งผล กระทบต่อไทยได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตนจึงอยากเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ อยากให้เรารู้เท่าทันกลุ่มทุนจีนให้มากขึ้นและสร้างจุดสมดุลของการศึกษากับการลงทุนดังกล่าว ซึ่งต่อไปบัณฑิตจีนอาจแย่งงานบัณฑิตไทยก็ได้ เพราะเด็กไทยติดโซเชียลมีเดีย ไม่ขยัน ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยดี ขณะที่มหาวิทยาลัยไทยก็ยังปรับปรุงคุณภาพได้ยังไม่ดีพอ

เครดิต: www.thaipost.net

 4,780 ,  4 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine