จำนวนอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตมีแนวโน้มทะยานสูงขึ้น

จำนวนอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตมีแนวโน้มทะยานสูงขึ้น

จากการสำรวจของไนท์แฟรงค์  คาดว่าตลาดคอนโดมิเนียมในภูเก็ตจะพัฒนาตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรบนเกาะ

จำนวนอสังหาริมทรัพย์และราคาที่เพิ่มขึ้นจะเป็นกุญแจสำคัญ ในขณะที่ความต้องการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวนของอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น รวมไปถึงนักพัฒนาที่ดินและนักลงทุนร่วมจะเป็นหมากเดินสำคัญในตลาด

จากผลการสำรวจ ความต้องการทั่วตลาดจะยังคงเพิ่มขึ้นโดยโฮมบายเออร์ชาวต่างชาติ นักลงทุน และชาวต่างชาติโดยเฉพาะจาก ประเทศจีน รัสเซีย และ ออสเตรเลีย

“นอกจากนี้ มีความคาดหวังที่จะได้เห็นจำนวนผู้ซื้อจากเกาหลีใต้ที่เพิ่มมากขึ้น ราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ ในขณะที่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับคอนโดมิเนี่ยมหรูจะมีราคาสูงขึ้นในปี 2018 โดยเฉพาะอสังหารมทรัพย์ริมทะเล” รายงานจากไนท์แฟรงค์กล่าว

หนึ่งปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต คือโครงการ Smart City ที่มุ่งพัฒนาจังหวัดและทำให้เมืองภูเก็ตเป็นจุดศูนย์กลางของอุสาหกรรมดิจิตัล โครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี 2020 http://www.depa.or.th/en/home

เครดิต: thethaiger.com

 4,492 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine