คู่มือสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย!

คู่มือสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย!

คู่มือสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย!

นอกจากการเริ่มธุรกิจในประเทศไทยแล้ว ผู้คนต่างก็เริ่มที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน มีเหตุผลมากมายหลายประการ รวมไปถึง ราคาเริ่มต้นที่ไม่สูงมากนัก ทำเลที่ตั้งที่ไม่ธรรมดาและยังสามารถซื้อมาเพื่อจะปล่อยเช่าได้อีกด้วย พื้นที่ในประเทศไทยบางส่วนยังคงไม่ได้ถูกมาใช้ประโยชน์ซึ่งนั่นส่งผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ในไทย และทำให้ราคาต่ำกว่าตลาดยุโรป

ถ้าคุณยินดีที่จะลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ในไทย มีสิ่งสำคัญบางอย่างที่ต้องทำ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ชื่อของตนเอง สามารถทำได้โดยการร่วมทำงานกับบริษัทในประเทศไทย ในขณะที่ส่วนใหญ่จะต้องมีคนไทยที่เป็นเจ้าของ สถานะทางการเงินของผู้ถือหุ้นไทยจะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาได้ชำระเงินค่าหุ้นแล้วหรือยัง รวมไปถึง การตรวจสอบว่าเงินที่ใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นมาจากไหน

นอกจากนี้ เมื่อบริษัททำงานร่วมกันแล้ว คุณ/ประธานบริษัท จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ด้านบัญชี (เช่นรายงานครึ่งปีและการตรวจสอบประจำปี – ประมาณ 30,000 ถึง 35,000 บาทต่อปี)

แม้ว่าผู้ถือหุ้นไทยจะมีหุ้นประเภทต่างกัน แต่ก็ยังคงถือว่าเป็นเจ้าของร่วมของ บริษัท (บริษัท ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)

อย่างไรก็ตามคุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากเหล่านี้ได้หากคุณเลือกที่จะเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เช่น คอนโดมิเนียม คุณซึ่งเป็นชาวต่างชาติจะสามารถเป็นเจ้าของได้ในชื่อของคุณเอง แต่เฉพาะในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:

  1. เงินทุนจะต้องมาจากต่างประเทศ นั่นหมายถึงผู้ซื้อจะต้องโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของตน
  2. จำนวนในการเป็นเจ้าของสำหรับชาวต่างชาติจะต้องไม่เกินจำนวนที่จำกัดไว้ ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีคอนโดมิเนียมจำนวน 100 ยูนิตที่มีขนาดเท่ากัน จะมีเพียง 49 ยูนิตเท่านั้นสำหรับชาวต่างชาติที่สามารถซื้อได้
  3. ในการลงทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จัดการคอนโดมิเนียมต้องออกจดหมายรับรองว่าผู้ซื้อได้ชำระค่าใช้จ่ายทุกอย่างและไม่มีหนี้ค้างชำระ ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายส่วนกลางรายเดือน

ในกรณีการซื้อที่ดิน ชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิในการก่อสร้างบนที่ดิน เมื่อบริษัทหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณ (ถ้ามี) เห็นชอบกับสิทธิเหนือพื้นดิน นอกจากนี้สิทธินี้จะมีระยะเวลา 30 ปีโดยมีข้อกำหนดสำหรับการต่ออายุ

เครดิต: siam-legal.com/ justlanded.co

 4,995 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine