คุณรู้อะไรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนบ้าง นี่คือคำตอบของทุกอย่าง..

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนบ้าง นี่คือคำตอบของทุกอย่าง..กฎหมายส่งเสริมการลงทุนเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการแข่งขันในอาเซียน พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ปี 2520 ให้สิทธิ์คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการให้สิ่งจูงใจทางด้านภาษีให้แก่นักธุรกิจต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนชาวไทย

คุณได้ตระหนักถึงประเด็นทางด้านภาษีมาก่อนหรือไม่ ดังนั้นคุณมาถูกที่แล้ว ประเด็นต่อไปนี้เป็นการอธิบายสิ่งจูงใจภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

 1. ยกเว้นหรือลดภาษีอากรของชิ้นส่วนเครื่องจักร
 2. ลดภาษีอากรสินค้าจำเป็นที่นำเข้า
 3. ลดภาษีรายได้บรรษัทในเรื่องของเงินปันผลรวมถึงกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
 4. ลดภาษีรายได้บรรษัท 50%
 5. ค่าใช้จ่ายในด้านไฟฟ้า รวมถึงน้ำและการคมนาคมจะถูกลดลงเป็นอย่างมากโดยคิดเป็นเกือบสองเท่า
 6. ลดหย่อนราคาการติดตั้งหรือการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 25%
 7. ยกเว้นภาษีอากรวัสดุนำเข้าที่ใช้สำหรับการก่อสร้างเพื่อการส่งออก

นโยบายยกเว้นการเก็บภาษีรวมไปถึง..

 1. อนุญาติให้เข้าประเทศไทยเพื่อศึกษาโอกาสในการลงทุน
 2. อนุญาติให้นำเข้าแรงงานมีผีมือรวมถึงผู้เชียวชาญสู่ราชอาณาจักรเพื่อทำงาน
 3. อนุญาติให้ถือครองที่ดิน
 4. อนุญาติให้ส่งเงินกลับประเทศด้วยเงินตราต่างประเทศ

เพื่อรับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมการลงทุน คุณต้องได้รับการจดขึ้นทะเบียบบริษัทโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษนี้ให้สิทธิ์ในการลดความเสี่ยงในการลงทุนในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับอัตราของผลตอบแทน หากธุรกิจของคุณได้ให้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ บรรษัทของคุณจะได้รับพิจารณาในฐานะที่เป็นบรรษัทที่ได้รับการส่งเสริม ในกรณีที่รับการส่งเสริม กระบวนการจะค่อนข้างซับซ้อนโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทย หากคุณต้องการเริ่มบรรษัทภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เครดิต: konradlegal.com

 6,292 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine