คนใช้น้ำเฮ! ครม. ไฟเขียวลดค่าน้ำประปานาน 3 เดือน

คนใช้น้ำเฮ! ครม. ไฟเขียวลดค่าน้ำประปานาน 3 เดือน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุม ครม. เห็นชอบลดค่าน้ำประปา เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ค.) พร้อมเว้นการตัดน้ำประปา เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-30 ก.ย. นี้

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

  มาตรการการประปานครหลวง (กปน.) ประกอบด้วย

1. ลดค่าน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำทุกประเภท เริ่มรอบการใช้น้ำเดือน เม.ย.-มิ.ย. นี้ (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน พ.ค.-ก.ค.)

  • กรณีที่ 1 หากผู้ใช้น้ำใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ
  • กรณีที่ 2 หากผู้ใช้น้ำใช้มากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรแรก ส่วนที่ใช้เกินลดค่าน้ำ 20%

2. คืนเงินประกันการใช้น้ำให้ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ

3. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี และ CenPay เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 17 เม.ย.- 30 มิ.ย. นี้

4. ยกเว้นการตัดน้ำประปาทั้งชั่วคราวและถาวร (งดผูกลวดและถอดมาตรน้ำ) เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-30 ก.ย. นี้

  มาตรการการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

1. ลดค่าน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำทุกประเภท 20% ยกเว้นผู้ใช้น้ำส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดค่าน้ำประปา 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. นี้

2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำประปาเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อชำระผ่าน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11 ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.- 30 มิ.ย. นี้ ส่วนเทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. -30 มิ.ย. นี้

3. ขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาจากภายใน 10 วัน เป็นภายใน 20 วัน เป็นเวลา 3 เดือน (ใบแจ้งค่าน้ำเดือน เม.ย.-มิ.ย.นี้)

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปา คิดเป็นวงเงิน 6,077 ล้านบาท แบ่งเป็นลดค่าน้ำประปา 3 เดือน รวม 2,110 ล้านบาท ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปา 2 เดือน 340 ล้านบาท คืนเงินประกัน 3,518 ล้านบาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา 109 ล้านบาท

source : sanookhttps://www.sanook.com/money/758167/

 627 ,  3 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Siam Scope Magazine