Inspire English โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่

Inspire English โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่

.. เมื่อการ นั่งท่องจำศัพท์ นั่งอ่านแกรมม่าที่ผ่านมาเป็น 10ปี ทำให้คุณ “ไม่สามารถ พูดภาษาอังกฤษได้” ถึงเวลาที่คุณจะ “วางหนังสือลง” แล้วพบกับ หลักสูตร แนวใหม่ “ที่จะเปลี่ยนความคิด และ ชีวิตคุณ”

Inspire English เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของแต่ละคน รูปแบบของการเรียนคือ

สอนสด

– กลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน โดยทุกคนมีโอกาสฝึกพูดอย่างเต็มที่

– ทำกิจกกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกพูดเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

– ทีมผู้สอนประเมิณผลการเรียนให้ทุกครั้งหลังเรียนจบ

Workshop

– การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน ถือเป็นการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติที่ดีที่สุด เพราะคุณจะได้ทดสอบความพร้อมในการพูดอังกฤษ ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ

พัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดจากประสบการณ์ตรงได้อย่างรวดเร็ว อย่ากลัวที่จะพัฒนาตัวเองจากความผิดพลาด .. แต่ให้กลัวว่าไม่ฉวยโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษที่อยู่ตรงหน้าต่างหาก!

Online class

Inspire English จัดการเรียนรู้ต่างๆทางออนไลน์สำหรับสมาชิกเพื่อให้สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอด 24 ชม.

เคล็ดลับคำแนะนำการฝึกพูดภาษาอังกฤษจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนทีมอาจารย์จบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง

อาจารย์ของสถาบันภาษา Inspire English เป็นผู้มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษโดยตรง และจบหลักสูตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) หรือ TEFL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดแน่นอน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 086-445-9536

เครดิต: inspire-english.in.th

2,351 total views, 3 views today

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!