บุคคลสำคัญ

เมื่อเจ้าชายแฮร์รี่ ทรงเสด็จไปเลือกซื้อต้นคริสต์มาสกับพระสหายสาวคนสนิท

Getty Images
Getty Images
ใครรู้ใครเห็นเป็นต้องอิจฉา !! เมื่อเจ้าชายแฮร์รี่ ทรงจูงมือพระสหายคนสนิทมาเคิล เมแกนไปพรองอุ้ม…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!